Stefan Saidac

Varför gillar vi och väljer aktivt ett speciellt varumärke framför ett annat?

Hur kan värderingar leda till förbättringar, nöjdare medarbetare och kunder?

Föreläsare - Stefan Saidac

Om talaren

Stefan Saidac har svaren på frågorna. Han är rådgivare inom varumärke, värderingar och företagskultur och arbetar med svenska och internationella företag och organisationer som Absolut Vodka, Arla, H&M, IKEA, KPMG och Toyota.
Stefan Saidac berättar under sin föreläsning om hemligheterna bakom några av de största varumärkena. Han visar också hur och varför varumärket styr våra tankar och presenterar en checklista som förenklar arbetet med varumärket. Varför ett rätt hanterat varumärke skapar stoltare medarbetare, lojalare kunder, underlättar försäljningen och i längden ger till och med ökad lönsamhet.
Forskning visar att företag med fungerande värderingar är mer stabila och har enklare att rekrytera och att behålla nyckelpersonal.
Fungerande värderingar, dvs inte bara vackra ord i en pärm, skapar långsiktig stabilitet.
Stefan Saidac presenterar under sin föreläsning, flera case där organisationer och företag har goda värderingar som främsta orsak till framgång.
Stefan Saidac presenterar under sin föreläsning, flera case där organisationer och företag har goda värderingar som främsta orsak till framgång.