Susanne Hedin

Konsten att kommunicera klokt

Skaffa dig bättre koll och kontroll på mottagare, budskap, ord, röst och kroppsspråk..

Föreläsare - Susanne Hedin

Om talaren

Med en stor portion humor, gedigen kunskap och ett smittande engagemang guidar Susanne dig genom kommunikationens fallgropar och möjligheter och ger dig verktyg för att säga rätt saker på rätt sätt och nå rätt resultat.

Det kan handla om att leverera tydliga och övertygande argument på kundmötet eller om att bemöta intressenter på ett positiv och professionellt sätt i telefon. Det kan handla om att förvandla torra fakta till tändande budskap och få med dig medarbetarna på verksamhetsmål och visioner eller om att förstå, respektera och använda varandras olikheter för att bygga ännu starkare team.  Vare sig du ska informera, sälja in förslag eller skapa goda relationer behöver du kommunicera säkert och slagkraftigt både med ord, röst och kroppsspråk.

Susanne Hedin har under snart 20 år föreläst och utbildat team och individer i retorik, röst och kommunikation. Hon började sin yrkesbana som skådespelare och sångare, utbildade sig till logonom (röstpedagog med fokus på kommunikation) och jobbar idag för företag och organisationer som föreläsare, utbildare samt retorik- och röstcoach. Sedan flera år föreläser Susanne även i retorik på Lunds universitet.

Konsten att övertyga handlar inte bara om vad du säger utan ännu mer om hur du säger det.  Susanne ger dig nycklar för att utveckla ditt språk till ett strategiskt verktyg för framgångsrik kommunikation.  Genom nya perspektiv, praktiska tips och användbar kunskap lär du dig att interagera smidigare – även med människor som inte är som du. Klok kommunikation, helt enkelt. Välkommen!