Torbjörn Nilsson

Behöver din arbetsgrupp en reflekterande äventyrsdag, stärka lagandan eller få en inblick i hur ett proffs arbetar?
Föreläsare - Torbjörn Nilsson

Om talaren

Torbjörn hade en fantastisk karriär på fotbollsplanen men en riktigt låg tilltro till sin egen förmåga. Han kunde avstå från att gå in på planen under vissa matcher för att han inte trodde han skulle klara uppdraget.
Idag delar Torbjörn med sig av den kunskap hans erfarenheter gett honom. Ta med arbetsgruppen på en givande resa i föreläsningsform eller under en stärkande aktivitetsdag, allt för att få en stärkt och målinriktad gemenskap i arbetslaget.
Torbjörn vill visa på att det finns stora likheter mellan en fotbollsorganisation och andra organisationer. Han är en mycket inspirerande och uppskattad föreläsare som verkligen bjuder på sig själv.