Torkild Sköld

Torkild Sköld ger dig insikter och verktyg till att göra förändringar som behövs för att bygga upp ett starkare personligt ledarskap.
Föreläsare - Torkild Sköld

Om talaren

Med igenkännande berättelser tagna från hans egen resa genom livet kommer du att fyllas till bredden med aha-upplevelser. Under en föreläsning med den entusiastiske Torkild Sköld lär du dig hitta vägen till hur du blir din egen ledare och till att göra de förändringar som just du behöver – i ditt eget liv!
Torkild erbjuder två olika föreläsningar:
Personligt Ledarskap

Bra på att leda mig själv – bra på att möta andra. Oavsett om du arbetar som egen företagare eller anställd är du alltid verkställande direktör i det företag som är du. I denna position tar du dagligen beslut och utför handlingar som påverkar hur du utvecklar och förvaltar dig själv.

Förändring i vardagen – skapa en innovativ verksamhet med modiga medarbetare

Det enda konstanta är förändringen. I samband med en förändring finns ofta två motstridiga krafter: det trygga och det otrygga. Hur du påverkas av en förändring beror helt på hur du förhåller dig till situationen. Torkild Sköld lägger i denna inspirerande föreläsning vikten på att det är vi själva som behöver leda oss igenom förändringarna.