Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey är Doktor (Ph.D) i Management & Complexity och specialist på kommunikativt chefs- och ledarskap och har en lång erfarenhet av processledning (både i Sverige och internationellt). Hon verkar även som coach, författare och föreläser, bl a annat på Handelshögskolans Exekutive program där hon tillhör fakulteten.

Hon är författare till fyra böcker med den femte ”Leda i komplexitet” på gång.

Hon arbetar med ledningsgrupper, chefer och medarbetare för att bidra till att uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap. Målet är att få chefers och medarbetares axlar att sjunka lite, förstå vad man finns i just nu och att därmed uppleva en ökad trygghet och glädje i sitt arbete.

Åsa Lundquist Coey är ett personligt varumärke som har utvecklat koncept och varumärken under nära 35 års tid. Det senaste varumärket (bolaget) är Centre for Outstanding Leadership, (Cfol) Scandinavia AB som tillhandahåller utvecklings- och förändringsprogram och har internationella relationer med kunder och uppdragsgivare. Namnet Outstanding reflekterar just det som händer i de processer som hon och hennes samarbetspartners och kollegor driver; människorna och organisationerna blir just Outstanding – dvs de går utanför sina egna ramar, testar, prövar och forskar fram nya sätt att arbeta och bedriva bra, etisk och hållbar business på!

”Idag har Åsa och Outstanding programmen ett unikt nätverk inom både kulturvärlden och näringslivet. Tränare på Outstanding programmen är några av Sveriges främsta processledare, filosofer, äventyrare samt även skådespelare och estradörer, inklusive nordiska och internationella samarbetspartners”.

Föreläsningar
Inspirerande föreläsningar eller workshops kan ligga på allt ifrån en timme till en heldag, där teori varvas med belysande exempel, korta övningar och gemensamma samtal. Syftet är att alla ska ges kunskap, skakas lite (för nya tankar & idéer), förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen!

Exempel på föreläsningar:

 • Samspel och rävspel
 • Från ”ideal till verklighet”
 • Leda i komplexitet – radikalt nytänkande ledarskap!
 • Hur arbetar man bäst i digitalisering?
 • Obalans i livet
 • Leda, chefa, coacha
 • Kommunikation i komplexitet
 • Effektiva möten
 • Arbetslycka och miljö
 • Ta genvägar till målen! (kreativitet)
 • Varför har vi krig om fred verkar så bra?

med flera…

Vill du veta mer? Ring oss; 031-733 33 30 alt 08-796 60 30 eller mejla till annika.lorenzson@lfl.se

Bakgrund

 • Doktor (Ph.D) i Management & Complexity
 • Coach
 • Författare
 • Företagare
 • Föreläsare

Föreläser om

 • Förändringsprocess
 • Komplexitet
 • Ledarskap
 • Coachning
 • Kommunikation
 • Kreativitet
 • Effektivitet

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Åsa Lundquist Coey och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30