Feedback för dig framåt

Återkoppling är det arbetsledande beteende som påverkar medarbetarnas prestation mest.
Annika R Malmberg Hamilton tipsar om hur du blir bra på att ge och ta kritik.

– Det finns få saker som kan få en person att växa så snabbt och så mycket som kritik, säger Annika R Malmberg Hamilton, föreläsare och författare.

Enligt ny forskning från KTH tror många chefer att de coachar och ger återkoppling när de i själva verket informerar och instruerar utifrån sitt eget tänk. Cheferna uppskattade att de ägnade cirka 40 procent åt återkoppling medan filmerna som forskarna spelat in med dem visar att det inte var mer än 0–2 procent.

Tidigare studier har visat att det arbetsledande beteende som påverkar medarbetarnas prestation allra mest är återkoppling, dvs att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete.

Kanske är det just därför som många av våra kunder på senare tid förklarat att de vill jobba med feedbacken i företaget. Inte bara hur man ger och tar emot feedback utan också vad man gör av feedbacken. Tanken är ju att den ska leda till något.

Annika R Malmberg Hamilton har skrivit boken Ta skit! Och gör det till guld och föreläser bland annat om att ge och ta kritik/feedback.

Här är Annikas tips till dig för att du ska bli bra på att ge kritik/feedback.

Även om det är svårt att ge kritik, är det ofta ännu svårare att ta emot den. Men att kunna hantera kritik på rätt sätt är en framgångsfaktor, enligt Annika.

– Människor som kan ta kritik utan att gå i försvar lär sig inte bara mer än andra, de blir också mer respekterade och omtyckta, säger hon.

Eftersom det är obehagligt att få kritik har vi inbyggda försvarsmekanismer som skyddar oss mot kritik, men de här så kallade eliminatorerna förhindrar tyvärr också inlärning när vi omedvetet slår ifrån oss kritiken.

– Lär dig känna igen dina försvarsmekanismer och du har kommit en bra bit mot att bli framgångsrik, säger Annika.

Här är Annikas tips för hur du ska göra när du får kritik:

1. Lyssna till den kritik som riktas mot dig. Slå inte bort den och säg att den är fel bara för att du själv inte känner igen dig. Koncentrera dig på att lyssna.

2. Ansträng dig för att vara tyst och att inte säga något till ditt försvar även om du vill det. Om det hjälper, knyt näven i fickan och räkna till tio eller hitta på något annat knep som gör att du håller tyst.

3. Säkerställ att du verkligen har uppfattat vad den andre personen har sagt. Du kanske har haft fullt upp med att vara tyst eller inte bli arg så du inte har hört ett enda ord. Be då vänligt personen ta det igen. Det är helt ok att säga: Vet du, det här var så jobbigt att höra så mitt system stängde visst av, kan du ta det igen? Kom ihåg, det är fullt naturligt och högst mänskligt att tycka att kritik är obehagligt.

4.
Om kritiken är riktad mot dig som person, be om exempel på agerande som den andra har feedback på. Finns det inga konkreta exempel behöver du inte lyssna. Ingen har rätt att ha synpunkter på hur du är som person, bara vad du gör. Ditt agerande kan du om det är nödvändigt ändra i vissa situationer, men du ska aldrig behöva göra om din person för att behaga någon annan.

5. Be om det behövs om mer information, av vilken anledning tar den andre personen upp detta? Finns det mer information och vinklingar på det som har hänt som gör att kritiken blir mer begriplig? Du kanske har gjort en sak som för dig är helt normal, men för någon annan upplevs som helt barockt. Beroende på vilken personprofil vi har kan vi uppfatta en situation helt olika.

6. Repetera vad den andra har sagt, visa hur du har uppfattat kritiken och vad den andra har sagt. Var beredd på att den andra kommer att säga: Nej, det var inte vad jag sa, du lyssnar ju inte! Det är fullt normalt att ha svårt att höra vad någon annan säger när de ger oss feedback.

7. Om du har svårt att ta till dig kritiken, säg då att du behöver tid att tänka igenom vad den andre har sagt. Säg att du vill återkomma om någon dag.

8. Fundera sedan i lugn och ro igenom den kritik du har fått. Är det här sagt i all välmening? Är det här en person som vill mig väl? Har jag någon anledning att tro att den här personen har sagt det här till mig för att skada mig? Då ska jag inte lyssna. Om inte så är fallet fokusera på rimligheten i feedbacken. Kan det stämma? Ligger det något viktigt budskap i kritiken som du skulle må bra av att höra och ta till dig?

9. Fråga dina närmaste om de känner igen feedbacken som du fått. Fråga bara personer som du kan förvänta dig få ärliga svar av. Be om hjälp att få fler exempel så du kan identifiera i vilka situationer du ibland kan agera på ett sätt kan föranleda kritik av andra. Utan konkreta exempel är det väldigt svårt att ändra ett beteende. Det är ju till exempel väldigt få personer som medvetet vill vara ”skitstövlar”, de har oftast ingen aning om att de uppfattas så. Tänk på det när du själv retar upp dig på någon annan. Du måste ge feedback så att de kan se situationen ur ditt perspektiv.

Fler tips finns i Annikas böcker Tändvätska och Ta skit! Och gör det till guld. Och självklart i hennes föreläsningar.

Läs mer om Annika R Malmberg Hamilton.