Fika dig till kunskap

Hur överförs kunskap bäst mellan kolleger? Genom tydliga dokument och logiska lösningar i det gemensamma IT-systemet? Ja delvis, men det räcker inte.

Anna Jonsson som forskar om kunskapsöverföring och nyligen samlat sina erfarenheter i boken ”Kunskapsöverföring & Knowledge management” menar att det måste finnas förståelse för hur kunskapen används i praktiken och det är där fikapauserna kommer in i bilden. Erfarenhetsutbytet kolleger emellan går smidigt över en kopp kaffe och man knyter lättare nya band i ett informellt möte.

– Mina studier visar att det ofta är de enkla lösningarna som är de bästa. Mycket av kunskapsöverföring i praktiken är just praktisk, säger Anna Jonsson.

På många arbetsplatser får fikarasterna stryka på foten på grund av omstruktureringar eller ett högt arbetstempo, något att fundera över.

Källa: Metro