031-733 33 30 info@lfl.se

Fredrik Reinfeldt

Statsminister under två mandatperioder åren 2006-2014 samt partiordförande för Moderaterna 2003-2015.
Fredrik är idag verksam som företagare, föreläsare och rådgivare.

Fredrik har även innehaft det internationella uppdraget som ordförande för Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI är ett samarbete där 54 länder arbetar för ökad öppenhet kring handel och förvaltning av naturresurser.

Fredrik är också ordförande i det nybildade centrum för AMP. AMP står för Affärs- och MedborgarPlats. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön.

2015 skrev han boken Halvvägs om sina 25 år i politiken. I september 2020 utkom han med en ny bok; 3 november 2020 – Ödesvalet som är en fördjupande genomgång av USA:s demokrati och politiska system. Den förklarar vad som står på spel och vad det är som avgör vem som väljs till president i november – och vilken värld det leder till på 2020-talet.

Fredrik Reinfeldt är en erfaren talare med nära trettio års erfarenhet av publika framträdanden både i Sverige och internationellt.
Han talar bland annat om förändringar i Sverige, Europa och världen.
Hur påverkas vi av dessa förändringar samt hur skall vi anpassa och förnya oss.
Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Fredrik Reinfeldt och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30

Bakgrund

  • Politiker
  • fd Statsminister

Föreläser om

  • Ledarskap
  • Förändringsarbete
  • Geopolitiska förändringar
  • Digitalisering
  • Hållbarhetsfrågor
  • Global ekonomi
  • Urbanisering
  • Omvärldsanalys