031-733 33 30 info@lfl.se

Johan Norén

Johan Norén är en mycket uppskattad föreläsare hos företag och organisationer. Han delar alternativa tankar, tekniker och förhållningssätt till begreppen hälsa, träning, stress, utbrändhet, prestation, krav och om hur man kan bibehålla en produktiv samt hälsosam arbetsplats.

Om Johan

Johan lägger stor vikt vid att förklara om vad som händer i våra hjärnor vid fysik aktivitet och vilka positiva effekter som det skapar för oss människor. Hans kunskap är forskningsbaserad och verklighetsbaserad.

Johans föreläsningar skapar en ökad insikt och ger kunskaper om de fördelaktiga effekterna av fysisk aktivitet vilket har gjort att företag och privatpersoner kunnat sänka sin sjukfrånvaro, höja sin produktivitet och minska sina utgifter för sjukvård.

Stress och utbrändhet är en återkommande fråga i vårt samhälle. Johan ger förståelse för konsekvensen av långvarig stress och hur man kan förebygga utbrändhet. Med egen erfarenhet och gedigen kunskap gör detta Johan Norén till en värdefull föreläsare i ämnet.

Han talar om vikten av att våga ta beslut och kraften i att våga sätta tydliga mål. Johan ger konkreta exempel på hur en insjukningsperiod kan se ut för alla som drabbas av stressrelaterad ohälsa och hur den kan förhindras. En förmåga som man inte besitter utan att själv blivit sjuk, något man inte kan läsa sig till

Johan berättar med konkreta exempel om hur stress blivit en hälsofara och hur man genom struktur och uppnå förmågor att sortera i stress kan skapa ökad medvetenhet och förhindra att bli sjuk av stress.

Johans Noréns föreläsningar är mycket inspirerande och många vågar efteråt ta beslut i olika riktningar för sin egen och för arbetsplatsens bästa.

Att komma till insikten om att man själv bär ansvaret för att nå sina drömmar skapar en ökad kreativitet och lust att växa som människa och får även hela arbetsplatsen att utvecklas.

Att hitta sätt att öka människors inspiration och motivation i (arbets-) livet är centrala delar i Johans föreläsningar.

 
 

Bakgrund

 • Diplomerad stressmanager
 • Diplomerad coach
 • Tio års erfarenhet av coachning”
 • Johan har genomfört två Ironman.”
 • Johan driver podcasten “Träna för hjärnan”
 

Föreläser om

 • Från VD, till utmattningsdepression, till Ironman och motivation
 • Att vända problem till energi fyllda utmaningar.
 • Stress, Hjärnvila, Utbrändhet, Psykisk hälsa.
 • Att äga ansvaret. Kraften i drömmar och tydliga mål.
 • Kraften i förändringsprocesser.
 • Skillnaden på beslut och misslyckanden och beslut och möjligheter.
 • Produkten av gårdagen eller effekten av framtiden.

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Johan Norén och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30