031-733 33 30 info@lfl.se

Sandra Lindström

Sandra Lindström leg. psykolog, organisationskonsult och föreläsare.

Om Sandra

Utbildad vid Umeå Universitet 2004-2009. Drivs av ett stort engagemang och intresse för frågor om jämställdhet, feminism och genus. Läste parallellt med psykologprogrammet genusvetenskap och har haft särskilt fokus på frågor kopplat till makt, kön, relationer och föräldraskap. Skrev sitt examensarbete om faderskap ur ett genus- och klassperspektiv. Är grundare av & driver bloggen Jämställd vardag. Föreläser & skriver om den ojämställda stressen i vårt samhälle.

Har jobbat inom ett flertal verksamheter som psykiatrisk öppenvård, barn och ungdomspsykiatri, elevhälsa och företagshälsovård. I nuläget pågår hennes specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi med inriktning mot arbetsmiljö.

Driver sedan augusti 2016 företaget ACT NOW psykologi & utbildning AB där målet & drivkraften är att jobba med förebyggande insatser och kunna erbjuda moderna, kunskapsbaserade och högkvalitativa utbildningar inom området arbetsmiljö, organisation och ledarskap.

Fokusområden är bla. Jämställda & inkluderande arbetsmiljöer, likabehandlingsplaner, policys & rutiner. SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Stress & arbetsbelastning. Tidiga signaler. AFS 2015:4. Konflikter och kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier & diskriminering. Den ojämställda stressen.

Skriver ibland debattartiklar och har också medverkat i radio och TV.

Bakgrund

  • Leg psykolog
  • Utbildare

Föreläser om

  • Jämställdhet
  • Inkludering
  • Arbetsmiljö
  • Stresshantering

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Sandra Lindström och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30