Inspirera personalen med hjälp av kompetent talarförmedling

Vill du rivstarta hösten på bästa sätt med en motiverad och inspirerad personalstyrka? Se till att utbilda och kompetensutveckla de anställda.

En viktig del av att bygga levande och stimulerande verksamheter är att utmana och uppmuntra de anställda. Först när de känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll hittar de fram till kompetens och relationer som verkligen kan gynna företaget i det långa loppet.

Tack vare ett sådant förhållningssätt slipper du också vara orolig för att de anställda lämnar arbetsplatsen för andra verksamheter. Genom att satsa på din interna personal och på deras kompetens undviker du dessutom tids- och energikrävande rekrytering.

Vad behöver då dina anställda? Följande är några exempel på event som kan komma att innebära stora förbättringar på arbetsplatsen:

Föreläsningar

Fördelen med föreläsningar är att de kommer i många olika teman och utföranden. De kan vara både underhållande, informativa, inspirerande och kan också enkelt skräddarsys efter just ditt företags specifika behov. En extern röst i form av en föreläsare är ett effektivt sätt för även en större personalgrupp att hitta fram till nya rutiner, arbetssätt och glädje.

Kurser

En kurs innebär en möjlighet att utveckla specifika verksamhetsområden eller viss personal. En kurs pågår vanligtvis under en eller ett par dagar men vid behov kan de också skräddarsys och pågå under längre tid. Därför finns det också utrymme för deltagarna att fördjupa sig och hitta de rätta verktyg för exempelvis förbättrat ledarskap.

Workshops

Vissa verksamheter kräver ett mer praktiskt och aktivt förhållningssätt där de anställda uppmuntras att interagera med svenska föreläsare. Då är en workshop ett bra alternativ. Detta passar till exempel i samband med förändringsarbeten inom teman som berör teamwork, samarbete, kommunikation och liknande.

Börja ladda för en stark höst redan nu genom att utveckla företagets egna skickliga resurser. Föreläsningar är ett bra sätt att uppnå effektivt samarbete och underlättad kommunikation mellan medarbetare och avdelningar, vilket i sin tur påverkar hela organisationen positivt. Via Lära för Livets talarförmedling kan du boka föreläsare, kurs- eller förändringsledare för just era behov. Läs mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”