Kända talare – för lustfyllt lärande

Kompetensutveckling behöver inte vara tråkigt. Det ska inte vara tråkigt. Tvärtom lär vi oss bättre under motiverande och inspirerande former. Att om och om igen repetera information som de anställda redan har hört är heller ingen effektiv väg att gå. Men hur ska du som chef över en arbetsgrupp gå tillväga för att se till att personalen tar till sig rätt information, på rätt sätt?

Ett bra tips är att variera formen av kompetensutveckling, och att välja olika former av teman. Alla arbetsplatser bygger på kunskap inom många olika områden, alltifrån kommunikation, samarbete, kompetens och utveckling.

Lärande vidgar vyerna
Genom att regelbundet bjuda in de anställda till olika event med kända talare och med tydligt avgränsade områden, är chansen större att de växer som medarbetare. När de anställda får en inblick inom nya inriktningar så stärks de inte bara i sin yrkesroll utan får också en ny respekt för kollegornas arbete. På så vis uppstår en motivation att samarbeta på nya sätt.

Humor – en nyckel till kunskap
Om kunskapen dessutom paketeras på ett roligt och medryckande sätt, till exempel under en underhållande föreläsning, så sker lärandet nästan automatiskt. För humor och lust föder intresse som i sin tur leder vidare till insikter och kunskap. På så sätt tillkommer nya viktiga resurser som det finns mycket att vinna på.

Kunskap sparar resurser
Du som märker att någon av medarbetarna har fastnat för nya uppgifter eller på andra sätt visat ökat engagemang kan dessutom passa på att erbjuda fördjupande workshops eller kurser. Genom att utnyttja den energi och lust som redan finns slipper du kostsamma nyrekryteringar och motiverar samtidigt de anställda som visat att de vill komma vidare.

Företag som lägger in kompetensutveckling på schemat och väljer att boka talare för att inspirera de anställda kan enkelt variera och anpassa eventet efter verksamhetens rådande behov. En talar-förmedling som Lära för livet erbjuder många olika föreläsare och oavsett om du är intresserad av underhållande eller informativa teman så förmedlar de den bästa talaren i Sverige inom rätt nisch. Kontakta Lära för livet redan idag, eller besök deras webbplats för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”