Kompetensutveckling och stimulans för ökat välmående

Arbetsmiljöverket har flera gånger konstaterat att monotont arbete och ostimulerande arbetsuppgifter ökar risken för minskad motivation och i värsta fall också psykisk ohälsa.

En utvecklande och välfungerande arbetsmiljö där personalen blir sedd och utmanad på rätt sätt är alltså av stor betydelse för både arbetsgivare och anställda.

Personalgrupper som regelbundet ges möjlighet till kompetensutveckling, kurser eller föreläsningar med lämpliga teman har bättre förutsättningar för att utvecklas på arbetsplatsen. Dessutom innebär sådana event en värdefull chans för de anställda att komma varandra närmare, vilket i sin tur kan leda till förbättrad trivsel och effektiviserade samarbeten på arbetsplatsen.

Här nedan beskrivs olika former av kompetensutvecklande event som enkelt kan förgyllas ytterligare genom att en professionell föreläsare bokas in:

Företagsutbildning
Företagsutbildningar är ofta skräddarsydda efter just den aktuella verksamhetens förutsättningar och kan riktas specifikt mot vissa avgränsade områden. Oavsett om de anställda behöver utbildas inom specifika yrkesområden eller om utbildningen är tänkt att utveckla åhörarna i ämnen som kommunikation och konflikthantering så krävs att rätt föreläsare bokas in för uppdraget. Den som planerar företagsutbildningen bör därför göra noggrann research och undersöka olika föreläsare tips i god tid innan utbildningens start.

Konferens

I samband med en konferens kan det vara trevligt med ett avbrott från schemalagda möten som rör specifika jobbfrågor. Ett alternativ är då att boka en bra föreläsare som kombinerar underhållning och kompetensutveckling, och som är duktiga på att engagera sin publik.

I dessa sammanhang är det bra att välja ämnen som kanske inte handlar om samma sak som övriga punkter under konferensen, men som personalen ändå kan relatera till och ha användning för i yrkeslivet.

Förändringsuppdrag

Förändringsuppdrag görs inte bara på företag som hamnat i negativa spiraler och som måste förnya sina arbetssätt. Även verksamheter som vill ligga i framkant inom sin nisch har behov av ständig input och utveckling. Noggrant utformade utbildningar och föreläsningar i Stockholm eller andra svenska orter kan då vara en tacksam resurs för att hitta fram till nya vinnande vägar.

Motivation är en viktig del av allt arbete, och ett område som företag aktivt bör satsa på för en stark kompetensutveckling. Kontakta Lära för livet när du önskar arrangera föreläsningar i Göteborg eller i någon annan ort. De erbjuder många olika föreläsare och lösningar för dina behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”