Endagskurs – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner

Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer.

Om jag vet hur jag själv fungerar, så ökar sannolikheten att jag ska kunna hantera mitt ledarskap på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör, så ökar förutsättningarna ytterligare.

Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur ska vi göra för att få följsamhet i beslut som fattas? Vilka motiv driver mig själv och mina medarbetares agerande?

Föreläsare - Christer Olsson
Mål med utbildningen
Det de flesta behöver idag är verktyg och hjälp hur man konkret arbetar med mod, mål och visioner i vardagen.

Under denna dag får du konkreta tips, råd och verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Upplägg
Under dagen går vi igenom principerna för att förstå hur man långsiktigt kan påverka tankemönster och åsikter inom ett område samt att inta en position som opinionsbildare, tongivande beslutsfattare och trovärdig kommunikatör. För att denna dag skall kunna utformas utefter er deltagares dagliga utmaningar i ert ledarskap skickas en förstudie ut innan kursen. Detta för att Christer skall kunna skräddarsy dagen efter era önskemål!

Följande arbetar vi med under utbildningen:

  • Kursen skräddarsys mycket efter deltagarnas önskemål samt utmaningar
  • Att få det att hända – hur konkret går vi från veta till att göra
  • Hur får man alla att må och prestera bättre varje dag?
  • Att leda i den nya digitala miljön.
  • Hur hantera feedback i en miljö där de flesta får 100 ”likes” om dagen privat?
  • Hur konkret utveckla en vald kultur och struktur med glädje och lust?

Våren 2018
Var och när: Göteborg 31 maj 2018, kl. 09.00-16.00, OBS! Fåtal platser kvar!
Lokal: World Trade Center, Teatergatan 19

Investering:
4 900 kr ex moms. Förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår. Övernattning ingår ej.
Denna kurs skräddarsys utefter er deltagares behov och därför skickas en förstudie ut till alla deltagare för att deltagarna skall få ut det dem vill med kursen.

All specialkost måste föranmälas i ett mail till gabrielle.karlsson@lfl.se