Kurser Göteborg 2018

KURS – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner, Christer Olsson
Göteborg 31 maj – 1 juni 2018

KURS – Excelkursen- för dig som vill bli effektivare på jobbet!
Niclas Pergament Göteborg 11 juni 2018

Genomförda kurser Göteborg 2017

KURS – Excelkursen – för dig som vill bli effektivare på jobbet!, Niclas Pergament

KURS – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner, Christer Olsson

Vill du boka ovan föreläsare direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.