Kurser Göteborg 2017

KURS – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner, Christer Olsson
Göteborg 27-28 november

Genomförda kurser Göteborg 2017

KURS – Excelkursen – för dig som vill bli effektivare på jobbet!, Niclas Pergament

Vill du boka ovan föreläsare direkt till ditt företag?

Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.