FORTSÄTTNINGSKURS – God social arbetsmiljö – hur gör man?

Hur ser ditt nästa steg ut i arbetet med den sociala arbetsmiljön? Den här dagen får du göra en detaljerad plan för ditt fortsatta arbete med den sociala arbetsmiljön. Du får också individuell coachning för att ta dig förbi de hinder som kan finnas längs vägen och svåra situationer belyses på olika sätt.

På denna fortsättningskurs i hur man skapar en riktigt bra social arbetsmiljö får du chans att fördjupa kunskaperna och ytterligare ta del av praktisk tillämpning av det som togs upp i grundkursen God social arbetsmiljö.

Du får lyfta fram dina ”case”, dina unika situationer och får tips från expertis hur du kan göra i olika scenarier. Du får tid att reflektera och tillsammans med kursledaren och med input från andra som står i samma situation, lägga upp en detaljerad plan för det fortsatta arbetet med den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats. Steg för steg går vi igenom hur man kan göra i svåra situationer, vi undersöker olika hinder som kan uppstå och hur man kan ta sig förbi dem.

Föreläsare - Lena Skogholm

Mål med utbildningen
Syftet med fortsättningskursen är att du ska kunna lyfta dina unika situationer och få expertisråd om hur du kan lägga upp en detaljerad plan för arbetet med den sociala arbetsmiljön.  Du ska få tid att lyfta allt runt din arbetssituation, vilka hinder som kan finnas för att nå ett gott resultat och vägar för att komma förbi hindrena. Det är kursdag med hands-on, praktisk tillämpning i vardagen står i fokus. .
Upplägg

Kort repetition av grundkursdagen God social arbetsmiljö, hur gör man? Alla får tillfälle att berätta vad man arbetat med sedan första tillfället. Vad som varit svårt, vad som gått lätt. Alla får tillfälle att lyfta problem man stött på och får lägga upp en detaljerad plan för att arbetet framåt.

Följande arbetar vi med under utbildningen:

  • Vad har gått lätt, vad har varit svårt – input från andra deltagare
  • Vad står du får idag – individanpassad coachning för att gå vidare
  • En detaljerad handlingsplan för det fortsatta arbetet – konkreta råd och tips för nästkommande steg.
  • Hur gör man när problem uppstår? Vi identifierar olika hinder och möjliga vägar förbi dem
  • Vad gör man i särskilt svåra situationer?
Var och när:
Denna kurs går att boka internt.
Du är välkommen att förutsättningslöst kontakta Lära för Livet för upplägg på kurs samt offert.
031-733 33 30