Kurser Stockholm 2017

KURS – Excelkursen – för dig som vill bli effektivare på jobbet!, Niclas Pergament
Stockholm 1 december 2017

KURS – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner, Christer Olsson
Stockholm 13-14 februari 2018

Vill du boka ovan föreläsare direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.