Motivera din personal – öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar är populära av flera anledningar. Föreläsningarna är ett prisvärt sätt att få lyssna på några av de bästa föreläsarna i branschen och en möjlighet för företag att hitta inspiration, lära sig nya saker och komma till nya insikter.

Öppna föreläsningar arrangeras varje år i städer över hela Sverige. Detta gör det lätt för företag att planera personalutvecklande aktiviteter i ett tidigt stadium. Föreläsningarna är dessutom utmärkta för mindre företag som inte har möjlighet att boka in en intern föreläsning eller för företag som vill ha fortbildning för en avdelning eller ett team inom sin organisation.

Exempel på ämnen

Föreläsningar som håller öppet för alla kan göra stor skillnad för företag. De insikter och erfarenheter som en föreläsare förmedlar på scenen kan till exempel ge de anställda verktyg till att bli en mer effektiv arbetare eller få en bättre balans mellan arbete och fritid. Andra föreläsningar kan handla om att belysa ett vanligt problem hos svenska organisationer och delge en lösning till detta problem. Det kan handla om att lära ut metoder och verktyg för att kunna samarbeta bättre eller arbeta smartare. Några av de bästa bland Sveriges talare håller öppna föreläsningar, flera av vilka har vunnit fina talarutmärkelser.

Det kan även handla om att hjälpa styrelsen och cheferna bli bättre ledare, exempelvis med hjälp av ledarskapskurs, eller utbilda personalen i att bli bättre på vissa program, ett exempel är den populära Excelkursen.

Hjälp personal och chefer att prestera bättre

Motivation och inspiration går hand i hand med utveckling och prestation. Att prestera bättre kan dock betyda olika saker. För en säljare kan det betyda att de lyckas boka fler möten eller att de lyckas öka sin försäljning. För en chef kan prestation betyda något helt annat. Att boka en föreläsare inom ledarskap kan leda till att man får bättre verktyg för att handskas med olika situationer.

Det är naturligtvis inte bara chefer som har nytta av att lyssna på föreläsare inom ledarskap. Även personalen kan få ut mycket av dessa föreläsningar, på samma sätt som en chef kan ha nytta av att lyssna på andra typer av föreläsningar som inte nödvändigtvis handlar om just ledarskap. Exakt vad en åhörare får ut från en föreläsning är personligt. Ibland är en föreläsning allt som behövs för att man ska våga prova något nytt eller tänka på ett annorlunda sätt.

Varje år besöker tusentals personer öppna föreläsningarna runt om i landet. Hit kommer föreläsare för att dela med sig av kunskaper och insikter. Eftersom föreläsningarna är öppna för alla är det en god idé att köpa biljetter i ett tidigt skede. De öppna föreläsningarna är populära och platserna fylls vanligtvis fort. Besök Lära för Livets hemsida och se vilka av Sveriges talare som besöker just din stad och boka in en inspirerande föreläsning redan idag.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”