Nyheter

Teamutveckling - när du vill stärka verksamheten inifrån

Starka verksamheter bygger på starka team. Om inte personalen kan samarbeta och sträva mot samma mål så kommer företaget garanterat heller inte komma framåt på ett bra sätt. Samtidigt gäller det att hitta rätt fokus- och brännpunkter…

Öppna föreläsningar inspirerar till nya prestationer

För att komma igång efter semestern väljer många företag att arrangera kickoff, konferens eller liknande. Allt för att inspirera personalen till nya prestationer. Öppna föreläsningar i Jönköping, Vara och Göteborg är exempel på…

Inspirera personalen med hjälp av kompetent talarförmedling

Vill du rivstarta hösten på bästa sätt med en motiverad och inspirerad personalstyrka? Se till att utbilda och kompetensutveckla de anställda.En viktig del av att bygga levande och stimulerande verksamheter är att utmana och uppmuntra…

Kickstarta höstens jobbtermin med en skicklig föreläsare

Semestern närmar sig och de flesta företagsevent eller festligheter är redan inbokade vid det här laget. Men sommaren går fort, och strax är det dags för en ny jobbtermin. Se till att redan nu boka in kickoff och teambuilding som taggar…

Skräddarsydd talarförmedling för era behov

För team som fastnat i gamla hjulspår och som behöver hitta fram till nya strategier, rutiner och processer krävs ny input som kan stimulera till förbättrad produktivitet och förnyat engagemang.Den här typen av kompetensutveckling…

Talarutbildning för dig som vill trollbinda din egen publik

Att föreläsa är ingenting enkelt. Ingenting som bara görs i förbifarten. Talarkonsten kräver tvärtom ambitiösa förberedelser och gedigen kunskap om både kommunikation och interaktion.En professionell föreläsare bör dessutom…

Boka föreläsare i Stockholm för bättre hälsa

Mindfulness, meditation och personlig utveckling är stora trender just nu. En direkt följd av ett samhälle som snurrar fortare och fortare och där allt fler får problem med bland annat stressrelaterade sjukdomar.För många är…

Tema digitalisering under föreläsningar i Jönköping

Det talas mycket om digitalisering just nu. Ett ämne som är relevant för de allra flesta branscher, och som är nödvändigt för att nå ut till kunder och samarbetspartners på ett effektivt sätt. Den snabba utvecklingen inom det här…

Kända talare - för lustfyllt lärande

Kompetensutveckling behöver inte vara tråkigt. Det ska inte vara tråkigt. Tvärtom lär vi oss bättre under motiverande och inspirerande former. Att om och om igen repetera information som de anställda redan har hört är heller ingen effektiv…