031-733 33 30 info@lfl.se

Starka verksamheter bygger på starka team. Om inte personalen kan samarbeta och sträva mot samma mål så kommer företaget garanterat heller inte komma framåt på ett bra sätt. Samtidigt gäller det att hitta rätt fokus- och brännpunkter som engagerar.

Hur ser det ut på er arbetsplats? Får alla en chans att bidra till arbetet mot gemensamma mål, eller verkar det alltid vara några som hamnar vid sidan om? Varför? Hur ser stressnivåerna ut, och hur verkar den påverka de anställda? Viss press kan ha ha positiv och motiverande effekt, men för hög arbetsbörda leder sällan till bra resultat.

Att titta närmare på verksamhetens kultur och organisation är ofta nödvändigt för att bli medveten om och komma tillrätta med eventuella problemområden. Nästan alltid är det så att det också finns områden som kan förbättras – även inom företag där medarbetarna verkar både motiverade och målmedvetna.

Teamutveckling kan läggas upp på många olika sätt, allt beroende på era specifika förutsättningar och behov. För dig som söker tips och inspiration så följer exempel på föreläsnings- och workshopsteman här nedanför:

Kritik och feedback

Respons och feedback är viktigt för att man som yrkesperson ska växa och utvecklas inom sitt uppdrag. Men det är naturligtvis viktigt att inputen formuleras på ett bra sätt. Att hela tiden bemötas av rent negativ kritik som egentligen inte ger några svar på vad som skulle kunna göras bättre undergräver ofta även den som tidigare varit helt trygg i sitt uppdrag.

Om du önskar förändringar, tänk på att ge konstruktiv kritik som ger medarbetarna konkreta tips om vad som skulle kunna göras bättre – på vilket sätt och varför. Om ni som team behöver tips om hur man ger utvecklande feedback så kan ni boka talare eller föreläsare med specialistkunskaper i exempelvis kommunikation, möteskultur, attityder och bemötande.

Lyckade möten 

Möten är ett vanligt inslag på många arbetsplatser, och även om långt ifrån alla uppskattar mötesformatet som sådant så är det oftast svårt att undvika. Bättre då att faktiskt omvandla företagets möte till en trivsam och utvecklande situation för alla medverkande. Med hjälp av en utbildare eller moderator kan ni som arbetsgrupp få hjälp med att skapa en trevlig möteskultur där alla är delaktiga och får ta plats.

Inspirera medarbetarna och stärk teamet med hjälp av en föreläsare eller motiverande utbildning redan idag. Lära för livet hjälper er med skräddarsydda lösningar för just era behov. Kontakta dem redan idag för mer information om Sveriges talare.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”