031-733 33 30 info@lfl.se

För att bygga upp ett produktivt och inspirerande arbetsklimat är det viktigt med ingredienser som förståelse, tillit, motivation och framåtrörelse inom ett företag. Seminarier, föreläsningar och personalutbildningar är exempel på arrangemang som effektivt kan skapa sådana förutsättningar och som motiverar de anställda att prestera bättre. Men, för att verkligen nå fram till de anställda är det avgörande att företaget väljer ett tema som överensstämmer med de rådande behoven. Här nedan följer ett antal tips på hur du väljer öppna föreläsningar med ämnen som passar just er verksamhet:

Välj ämnen som stärker självkänslan

Att lyssna till en öppen föreläsning kan stärka självkänslan och bidrar till att de anställda kan tackla sina arbetsuppgifter med förnyad energi. Ämnen som rör konflikthantering, motivation och kommunikation kan gynna både anställda och arbetsgivare. Företag kan också boka exempelvis öppna föreläsningar i Göteborg där föreläsare och anställda interagerar och samtalar om erfarenheter som exempelvis hjälpt dem till bättre självkänsla. Teman kan också vara kopplade till specifika händelser eller situationer för att personalen i högre grad ska kunna relatera till innehållet.

Prioritera personlig utveckling

Personlig utveckling är en viktig aspekt av framgång och produktivitet i alla delar av livet, framförallt vad gäller de yrkesmässiga. Sådan utveckling inkluderar både emotionell intelligens och mellanmänskliga relationer, områden som också är helt avgörande i professionella sammanhang. Anställda med god social kompetens och självskattning kan utvecklas bättre inom ett företag, samarbeta mer effektivt med sina kollegor och upprätthålla välfungerande relationer med chefer.

Du som är intresserad av att motivera och stärka din personal kan alltid kontakta Lära för livet, ett företag som kontinuerligt genomför öppna föreläsningar i Stockholm och andra städer. De erbjuder en mängd olika teman och föreläsare för olika behov. Mer information Lära för livet och deras motivationstjänster står att läsa på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”