Om Lära för Livet

Lära för Livet är ett kunskapsföretag som startades 1995, och hjälper företag samt organisationer med deras kompetensutveckling.
Kompetenta och motiverade människor leder till väl fungerande arbetsgrupper och ett konkurrenskraftigt företag. Låt förändringen börja hos dig, dina medarbetare och dina chefer!
Vi erbjuder seminarier och kurser för individ och arbetsgrupp samt förmedlar skickliga föreläsare och utbildare till företagsutbildningar, konferenser, evenemang och längre förändringsuppdrag.

Lära för Livet har sedan januari 2018 gått ihop med utbildningsföretaget Hexanova Academy.
Den nya konstellationen med tre ingående kärnverksamheter har även fått ett nytt namn, som bättre speglar dess verksamheter och går under namnet Education & More Scandinavia AB. Education & More ägs till lika delar av Hexanova Media Group AB och den tidigare huvudägaren till Lära för Livet AB. VD blir Sandra Johannesson tidigare affärschef för Hexanova Academy.

Education & More erbjuder idag talarförmedling, öppna föreläsningar och kurser.

För mer information kontakta:
Sandra Johannesson, VD, Education & More Scandinavia AB,
sandra.johannesson@hexanova.se

Varmt välkommen!

Kontakta oss på 031-733 33 30 eller 08-796 60 30.

Vision: Livslång utveckling

Lära för Livet startade 1995 med övertygelsen att människor fortsätter utvecklas hela livet. Att alla utvecklings-processer börjar hos den enskilde individen och att detta leder till goda relationer, lönsamma företag och ett bättre samhälle.
“Skapa din egen framtid” hette vår första föreläsning med Lars-Eric Uneståhl, som startade den mentala träningen i Sverige, och Lasse Gustavson, brandmannen som överlevde en gasexplosion. Tusentals människor över hela landet tog del av den här föreläsningen under de första åren med Lära för Livet.
Idag arrangerar vi 70-80 öppna föreläsningar/kurser om året runt om i landet och förmedlar hundratals talare till olika företagsinterna arrangemang. Vår vision ligger fast: Alla människor och organisationer behöver utveckling. Vi hjälper er framåt.