Seminarium i Stockholm

Seminarier är diskussionsbaserade föreläsningar där deltagarna uppmuntras till att delta i lärandet.

De är vanliga inom skolväsendet, men kan även tillämpas inom företag och organisationer för att öka personalens kunnande eller kompetens inom ett specifikt område. Företag eller privatpersoner kan vända sig till talarförmedlingen Lära för Livet för att anordna eller delta i ett seminarium i Stockholm.

Lära för Livet arbetar med att förmedla talare, utbildare, konsulter och underhållare, men håller även kurser och öppna föreläsningar i Stockholm. Föreläsningarna ges inom en rad olika intressanta ämnen som bland annat:

  • Ledarskap
  • Motivation
  • Inspiration
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Underhållning
  • Företagskultur

Att delta i ett seminarium eller en föreläsning kan hjälpa dig att utvecklas på ett professionellt plan som medarbetare eller ledare, men kan även hjälpa dig att växa som person. Lära för Livet förmedlar några av Sveriges bästa talare, och oavsett ämne håller föreläsningarna därför en väldigt hög kvalité. Lär dig något helt nytt, eller öppna upp för nya idéer och perspektiv gällande ditt arbete genom att lyssna på en talare med stor erfarenhet inom ditt område. Om ditt företag eller organisation går igenom stora förändringar kan en utomstående och objektiv part även vara till stor hjälp för att hjälpa er framåt. Genom Lära för Livet kan du anordna seminarium i Stockholm eller i andra större städer i Sverige.

Bara för att man blir äldre betyder det inte att man inte kan lära sig något nytt. Vi möter nya utmaningar genom hela livet och måste ständigt lära oss nya sätt att hantera dessa. Både ledning och personal kan därför ha stor nytta och glädje av att lära sig nya metoder och synsätt för att utvecklas.

Kontakta Lära för Livet för att ta reda på vad de kan erbjuda för att främja just ditt företag eller organisation. Du kan även besöka deras hemsida för mer information om företaget samt se öppna föreläsningar och seminarium i Stockholm 2016.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”