Talarutbildning för dig som vill trollbinda din egen publik

Att föreläsa är ingenting enkelt. Ingenting som bara görs i förbifarten. Talarkonsten kräver tvärtom ambitiösa förberedelser och gedigen kunskap om både kommunikation och interaktion.

En professionell föreläsare bör dessutom ha bra koll på hur olika budskap ska skräddarsys och anpassas för att nå fram på ett effektivt sätt.

Förutom detta ska en föreläsare också klara av att förmedla entusiasm, energi och väcka åhörarnas intresse och engagemang. Vissa har en uppenbar talang för just detta, men oftast är scennärvaro och talarkonst ingenting som kommer av sig självt utan något som måste övas upp och underhållas. För den som vill föreläsa professionellt är det därför en bra idé att investera i talarträning, för att komma igång på bästa sätt. Under en sådan kurs får man lära sig mer om bland annat följande:

Framställan och budskap

För en professionell talare är det viktigt att hitta fram till den där rösten som övertygar och som även fungerar som identitetsmarkör. För att få kontroll över sitt uttryck måste man lära sig mer om bland annat modulation, intonation, talhastighet och flyt. Icke-verbal kommunikation, kroppsspråk och visuella eller auditiva hjälpmedel är andra exempel på inslag som är relevant för framställan. Du som deltar i en kurs av det här slaget får även hjälp med att göra målgruppsanalyser som kan göra det lättare att förmedla rätt budskap till rätt lyssnare, med både närvaro och karisma.

Metoder

Liksom inom skådespeleriet så finns det olika metoder som föreläsare kan utnyttja för att lyckas på scenen. Det räcker med andra ord inte bara att ha ett manus, utan orden ska också uttryckas med trovärdighet och retorik som bidrar till att de verkligen får fäste. Vissa använder fakta och siffror, andra utnyttjar temperament, gester och kroppspråk för att stärka det pedagogiska tilltalet. Det viktiga är att hitta rätt uttryck för rätt kontext och för just din röst.

Du som brinner för ett visst område och som vill dela med dig av egna erfarenheter till en större publik kanske har en framtid som professionell föreläsare i Stockholm eller andra städer.
Anmäl dig till en föreläsare utbildning via Lära för livet redan idag och hitta fram till de rätta verktygen och metoderna för att trollbinda din egen publik. Läs mer på www.laraforlivet.se.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”