Tio anledningar att anlita en inspirerande föreläsare

Att inspirera och entusiasmera sina åhörare är en konst. Få behärska denna konst lika väl som en duktig föreläsare. Dagens talare är inte bara karismatiska och intressanta de kan tända den gnistan som behövs för att skapa förändring. En inspirerande föreläsare kan bidra med en hel del, både till små och stora företag. Vi har listat 10 anledningar till varför du bör boka en föreläsare för inspiration redan idag.

1. En inspirerande föreläsare kan ge nya idéer och tekniker

Det är lätt att hamna i samma gamla hjulspår, speciellt när det finns rutiner i verksamheten som man är van vid. För att komma på nya idéer behöver du skapa förändring. Många gånger kommer snilleblixtarna när du börjar kombinera idéer från olika områden. En föreläsare kan ge nya sätt att tänka på och ge nya perspektiv.

2. Skapa ett nytt perspektiv

Alla föreläsare har en egen stil. Vissa lyfter sina ämnen med humor, andra med saklighet och seriositet. Det finns föreläsare som berättar om sin eller andras livshistoria, andra föreläsare som belyser konkreta ämnen. Till exempel föreläsare inom kommunikation. Gemensamt för våra föreläsare att de kan sätta problem eller situationer i nya perspektiv. Att få ett nytt sätt att se på saker är viktigt för organisationer och företag. Kanske är en föreläsning ett sätt för just er organisation att komma framåt i en stagnerad fråga?

3. Få alla att dra mot samma mål

Ibland behöver alla inom en organisation påminnas om vilka mål som finns i verksamheten, både kortsiktigt och långsiktigt. Boka in en konferensdag där ni tillsammans i ert team går igenom era målsättningar. Avsluta eller inled dagen med en inspirerande föreläsning!

Tips: Om är ni ett mindre team som är intresserade av en föreläsning besök Lära för Livets öppna föreläsningar. Där kan ni se några av Sveriges främsta föreläsare utan att boka en intern föreläsning.

4. En snabb energikick

En föreläsning måste inte nödvändigtvis hålla på i flera timmar. Det finns även föreläsningar som är betydligt kortare och som fungerar perfekt som en snabb energikick och för att förmedla ett specifikt budskap till åhörarna.

5. Förändring som består

Det är lätt hänt att man lyssnar på en föreläsning, tycker att den låter bra och sedan fortsätter precis som tidigare. En föreläsare kan ge inspiration men det gäller att alla tar åt sig informationen och använder sig av den på något sätt. Det kan vara smart att hålla ett möte efteråt för att diskutera hur informationen från föreläsningen ska användas i den dagliga verksamheten.

6. Starkare motivation och personlig utveckling

Inspirerande, entusiasmerande och motiverande. En skicklig föreläsare kan med sina egna erfarenheter få åhörarna att relatera och känna igen sig. Det finns föreläsare som är specialiserade på just motivationsföreläsningar, personlig utveckling och inspiration för den enskilde individen. Ibland kan en föreläsning leda till att du utvecklas både i arbetslivet och även på det personliga planet.

7. Ökad försäljning

När det kommer till föreläsningar finns det mängder av olika kurser, tal och ämnen att välja mellan. Det går att anlita en inspirerande föreläsare för att hjälpa ett specifikt område inom företaget, exempelvis försäljning. En sådan kurs kan ge säljteamet nya infallsvinklar och ökad motivation.

8. Större kunskap inom viktiga områden

Det finns många föreläsare som håller utbildning inom ämnen som kan göra stor skillnad för ert företag. Det kan exempelvis handla om rent praktiska utbildningar inom Office-paketet eller större ämnen som exempelvis ledarskap. Ett tips om du söker föreläsare för en ledarskapskurs är att vända dig till Christer Olsson, en otroligt inspirerande talare som under många år hjälp företag, personal och ledare att utvecklas i sitt personliga ledarskap.

9. Synergieffekter

En föreläsning kan skapa flera positiva synergieffekter. Begreppet synergieffekter är ett vanligt sätt att beskriva alla de positiva effekter som hjälper varandra. I den här kontexten innebär det att en föreläsning kan föra med sig de effekter som vi nämnt ovan.

10. Kombinera nytta och nöje

En föreläsning är förutom att vara nyttig för ert företag också ett sätt att visa uppskattning till anställda. Det finns många populära föreläsare att lyssna på vars föreläsningar är humoristiska, intressanta och fyllda med kloka råd och djupa insikter. Om du vill ha hjälp med att hitta den rätta föreläsaren kan du med fördel höra av dig.