5 tips för en lyckad konferens

Nu är det snart dags för kick-off, konferens, uppstartsmöte och/eller diverse personaldagar för företag och organisationer. September, oktober och november är de populäraste konferensmånaderna på hela året!

Vi delar därför nu med oss av våra 5 bästa råd och tips för att du skall få den bästa konferensen någonsin!

Specificera syftet med konferensen

Vad är syftet och målet med konferensen?
Oavsett storlek på er konferens ska mål och syfte vara uppsatta och helst även uppfyllas så alla inblandade blir helnöjda, eftersom en konferens är en stor investering av både tid och pengar.

Extern föreläsare

Det är oerhört givande och värdefullt att få lyssna på en extern talare som håller en skräddarsydd föreläsning anpassad precis utifrån era önskemål och behov. Flertalet undersökningar visar att man lättare tar till sig information från externa förmågor än om en medarbetare/chef skulle förmedla samma budskap.

Om hela arbetsgruppen/personalstyrkan är med under konferensen och tar del av samma budskap blir det oerhört mycket lättare att kunna diskutera vidare ämnet ifråga samt få en större förståelse.

Väljer ni en extern förmåga till er konferens kan ni boka dem via oss!
Vi hjälper er gladeligen att hitta rätt förmåga till just er konferens. All rådgivning är kostnadsfri, oavsett kort eller lång framförhållning. Lära för Livet har över 800 förmågor i vår talarförmedling med allt från föreläsare, moderatorer, konsulter till artister. Samtliga är personligen avlyssnade för att kunna säkerhetsställa högsta kvalitet och garanti!

Vikten av lokal och förtäring

En härlig miljö att vistas i under konferensen är viktigt för kreativiteten och helhetsintrycket av en riktigt bra konferens. Vi rekommenderar er därför att välja en konferenslokal som funkar i alla väder.

God mat och dryck med variation berikar upplevelsen och höjer kvaliteten på mötet mycket mer än vad man tror, försök därför ta hänsyn till detta redan vid bokningstillfället i så stor utsträckning som möjligt.

Agenda

Det är alltid uppskattat av deltagarna att få en ungefärlig agenda över vad som är inplanerat på konferensen. Lägg gärna in lite fri tid för egna aktiviteter om möjligt och avslöja inga överraskningar om något sådant skulle finnas inplanerat.

Fysiska aktiviteter skapar sammanhållning och stimulerar till kreativitet. De flesta konferensanläggningar i Sverige har många olika aktiviteter att erbjuda, med allt från att paddla kajak till spa-vistelser. 

Uppföljning

Här brister det tyvärr för många företag och organisationer, trots att det är en av de viktigaste punkterna.

Det är väldigt viktigt att få någon form av utvärdering med synpunkter från alla som var med under konferensen. Vad tyckte man om konferensen i sin helhet? Har man genomfört och följt upp de punkter man tagit upp under konferensen? Vad är nästa steg?

Utse gärna en person som ansvarar för uppföljningen och ser till att ev. punkter genomförs, så att ni kan utvecklas och lyfta er verksamhet till nya nivåer!

 

Varmt välkommen att kontakta Lära för Livets Talarförmedling för mer information kring både föreläsare och bra konferensanläggningar över hela Sverige!

Mejla vår talarförmedlingsexpert Annika Lorenzson på; annika.lorenzson@lfl.se eller ring 031-733 33 30 alt. 08-796 60 30.