Underlätta företagets omorganisation med svenska föreläsare

Befinner sig ditt företag mitt i startgroparna för en organisationsförändring, eller planerar ni kanske att implementera nya administrativa system? Bra!

Sådana typer av utvecklingsarbeten behövs för att verksamheten ska komma framåt i nya riktningar. Men, det är viktigt att alla anställda är väl införstådda med vilka förändringar som ska genomföras, och på vilka sätt.

För er som sitter i ledningen är det viktigt att redan i ett tidigt stadie informera alla berörda, låta dem komma med input och bidra till hur arbetet läggs upp.  En organisationsförändring underlättas väsentligt av fungerande kommunikation, därför är det också bra att boka föreläsare eller utbildning som utvecklar teamets samarbeten.

Följande är bara några exempel på givande föreläsningskoncept:

Skapa fokus tillsammans – ta fram kraften

En arbetsgrupp som aktivt arbetar mot samma mål och mår bra av tydligt fokus och ansvarsfördelning. Det är viktigt att alla känner att de bidrar till arbetet utan att behöva slösa tid och energi på flaskhalsar eller kommunikationssvårigheter. Annika R Malmberg är en föreläsare som kan guida gruppen till nya flow och rutiner som gör det möjligt att samordna arbetet på ett effektivt sätt.

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans

Att trivas på arbetsplatsen handlar delvis om att hitta rätt i sitt uppdrag, men också rent socialt – i teamet som sådant. För att laget ska fungera så är det dock viktigt att alla olika individer trivs och upplever sig vara i balans. Först då är det möjligt att hitta fram till ett framåtsträvande arbetsklimat. Christer Olsson är en av de svenska föreläsare som kan ge arbetsgruppen de rätta verktygen för vinnande samarbeten.

En föreläsning kan bidra till stärkt sammanhållning inom arbetsgruppen och underlätta inför exempelvis en omorganisering inom företaget. Kontakta Lära för Livet för mer information om skräddarsydda lösningar för era förutsättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lära för Livet.”