Välj bland Sveriges talare & hitta temat för ditt företag

Som företagsledare är det viktigt att inte bara se de anställdas professionella kompetenser. Det är dessutom helt avgörande att vara uppmärksam på medarbetarnas olika personligheter. Först när du lärt känna personalen på ett djupare plan är det möjligt att sätta samman samspelta och effektiva team. Något som i sin tur ger en välfungerande verksamhet.

Rätt kompetensutveckling för rätt person

Ofta är det så att företag bokar in föreläsningar och utbildningar för hela personalstyrkan. En god investering som bidrar till att stärka motivationen för företaget som helhet. Men, lika viktigt är det att ge avdelningschefer och andra i ledningsposition möjlighet att utvecklas och stärka sina samarbeten med de anställda. I dessa lägen kan det vara bra att bjuda in delar av företaget till inspirerande event med några av Sveriges bästa talare. Genom sådana kompetensutvecklande föreläsningar, exempelvis i samband med konferenser, underlättas kommunikationen och arbetet på företaget på alla plan.

Tips på föreläsningsteman

Här följer några tips på föreläsningsteman för dig som är intresserad av att boka talare för delar av din personal.

  • Teambuilding

Att samarbeta effektivt i team handlar om att omfamna varandras olikheter och kompetenser för att smidigt nå fram till företagets uppsatta mål. Om samarbetet brister någonstans längs med vägen så ökar risken för att satsningar faller platt och det är därför viktigt med inspirerande insatser som säkrar avdelningarnas välmående. En talare som exempelvis Michael Södermalm kan då bokas in för att utbilda chefer i hur arbetet kan läggas upp för att uppfylla verksamhetens mål.

  • Kommunikation

Kommunikation är en grundläggande faktor i alla sammanhang, och så även för företag. Framgångar kommer av givande samarbeten och effektiva satsningar insatser som inte behöver startas om på grund av missuppfattningar. Resurser är i alla lägen en bristvara och om personal och chefer inte kommunicerar uppstår lätt flaskhalsar som stoppar upp verksamhetens utveckling. En föreläsning med detta tema kan stärka kommunikationen inom ditt företag. Här tipsar vi gärna om Christer Olsson, föreläsare inom kommunikation och ledarskap.

  • Hälsa

Välmående personal skapar välmående företag. Regelbunden motion och minskad stress leder inte bara till friskare och piggare anställda utan påverkar även företagets produktion, finanser och verksamhet positivt. Chefer som ges utbildning och inspireras inom ramarna för detta ämne kan i sin tur förmedla uppmuntran vidare till den närmaste personalen.

Utveckla företaget med föreläsningar

Det finns många möjligheter att utveckla företag, genom föreläsningar, utbildningar eller längre utvecklingsprocesser. Kontakta Lära för livet och boka en inspirerande föreläsare, till exempel talare som Annika R. Malmberg Hamilton, redan idag.
Boka talare nu