Anders Källström

Lyssna till mannen som bekämpar gränserna för dina nuvarande tankar, författaren till succéboken ”Du i en smartare värld”.

Anders Källström är en av våra mest erfarna föreläsare och författare. Lyssna när han berättar om hur digitaliseringen skapar ett nytt sorts samhälle, nya organisationer, förändrar professionerna och ger de flesta av oss ett nytt sorts liv.

Kallstrom1 445x445

Skicka kostnadsfri förfrågan till Anders Källström

Bakgrund

 • Ekonom med intresse för teknik
 • Företagsledare
 • Föreläsare
 • Författare

Föreläser om

 • Digitalisering
 • Hållbar digitalisering
 • Hållbar utveckling
 • Framtiden
 • Smarta företag
 • Smart industri
 • Artificiell intelligens

Boka Anders Källström föreläsning

Ekonomi och teknik är två sidor på exakt samma mynt, så har det alltid varit, säger Anders och fortsätter: När digitaliseringen förändrar tekniken, förändras ekonomin, ja till och med demokratin. Förändringarna är enorma och går oerhört fort. Pandemin 2020- har har ökat förändringshastigheten.

Tempot innebär att det inte finns någon “late mover advantage”. Vi måste vara framåtlutade. Och, det börjar förstås med att vi vet åt vilket håll vi skall luta oss.
Den kunskap som behövs har en ny karaktär. I jordbrukssamhället lärde vi oss svaren på frågorna vad, när och hur. I skolan, som ju utvecklats under industrisamhället, lärde vi oss att ifrågasätta genom att fråga: varför.
Den digitala tekniken sätter nästan inte några gränser. Allt går. Därför är den nya frågan: varför inte? Den måste vi nu bli bra på att ställa. Och, det gäller oss alla.
Anders börjar med att berätta om dagens och morgondagens digitala verktyg. Vilka är de, hur fungerar de och vad kan vi förvänta oss de kommande åren?

Därefter redogör Anders för ett antal scenarier, skapade av några av världens med inflytelserika tänkare på digitaliseringsområdet, avseende hur tekniken förändrar demokratin, industrin, infrastrukturen, skolan, sjukvården, försvaret, kampen mot brottsligheten och… våra liv. Givetvis lägger han tyngdpunkten utifrån publikens profil.

Sist, men inte minst, brukar han berätta om hur vi med hjälp av den digitala tekniken och AI nu avskaffar felen, en gång för alla. Missa inte det!

Anders Källström är PhD, har varit adjungerad professor och företagsledaren i flera företag, bland annat på börsen. Sedan 2010 är han arbetande styrelseordförande i den av industrin startade tankesmedjan Sustainability Circle.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2