Ashkan Fardost

Ashkan Fardosts föreläsning är en spännande mix av filosofi, antropologi och teknologi där han undersöker digitaliseringens påverkan på människan och framtiden. Med sin bakgrund inom musik och innovation har han en unik förmåga att se sambanden mellan teknologins utveckling och människors sätt att vara.

Ashkan Fardost Portrait 1 Small 1600x900

Skicka kostnadsfri förfrågan till Ashkan Fardost

Bakgrund:

Ashkan är en f.d. musikproducent, artist och doktor i organisk kemi. Han började göra musik med mjukvara och ”hacka” Napster i början av 2000-talet, vilket ledde till skivkontrakt med EMI och Armada Music när han var 17 år gammal. Nu är han Collaborator på Hyper Island, driver sin investeringsfirma Oddball Ventures och föreläser om om internet och mänsklighetens framtid.

Föreläser om:

  • Digitalisering
  • Digitalt entreprenörskap
  • Framtiden
  • Globalisering
  • Idéutveckling
  • Innovation
  • IT-trender
  • Mänskligt beteende
  • Visioner

Boka Ashkan Fardost föreläsning:

Ashkan Fardost har ägnat en stor del av sitt liv åt att utforska människans historia och beteende för att bättre förstå hur teknologin kan påverka samhället framöver. Han hjälper också startups och koncerner med innovation och investerar i svenska nystartade bolag. En Ashkan Fardost föreläsning är skräddarsydd för olika branscher och team och ger en ögonöppnande inblick i hur digitaliseringen och teknologin kan påverka samhället, människors beteenden och olika branscher. Hans insikter och studier har inspirerat Fortune 500-koncerner, myndigheter och mindre startups. Fardost är också delägare i Tannak, ett svenskt bolag som kopplar upp frigående djur till internet i miljöer där det saknas el och mobiltäckning. Hans engagemang i detta projekt visar hans strävan att använda teknologi på ett positivt och hållbart sätt.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2