Charbel Gabro föreläsning

Charbel Gabro är en inspirerande föreläsare och livscoach med lång erfarenhet av socialt arbete. Han har förmågan att beröra sina åhörare och få dem att utmana sin tankevärld. Charbel Gabros föreläsning handlar om frågor som rör mångfald och inkludering, dels genom forskning men även genom sin självupplevda erfarenhet som flykting.

Skicka kostnadsfri förfrågan till Charbel Gabro

Bakgrund:

Charbel Gabro har över 17 års erfarenhet av socialt arbete och under 10 års tid föreläste han ideellt för fotbollslag, föreningar, på skolor och i kyrkor, innan han förstod att han faktiskt kunde ta betalt för sina föredrag. Charbel Gabro brinner för att arbeta med ungdomar, och han vågar tala om frågor som alla andra hyschar om. Oavsett vilken bakgrund du har eller vilken miljö du lever i ska du kunna följa dina drömmar. En Charbel Gabro föreläsning vill ge inspiration till framför allt unga personer att man kan lyckas i livet trots svåra omständigheter.

Föreläser om:

  • Barn och ungdomar
  • Diskriminering
  • Hederskultur
  • Inkludering
  • Integration
  • Kulturella skillnader (Kulturmöten)
  • Svensk kultur

Boka Charbel Gabro föreläsning:

En Charbel Gabro föreläsning tar upp frågor om mångfald, kulturkrockar, integration och inkludering. Han ifrågasätter och skakar om och får publiken att utmana sina invanda tankemönster och fördomar. Med humor, värme och en sällsynt närvaro berör hans föredrag alla som lyssnar. Charbel skapade en vision – att avdramatisera kulturmöten och skapa en förståelse för människors olikheter, oavsett ursprung, religion, kön, sexualitet och ålder. Drygt 15 år senare blev Charbel prisad som Sveriges bästa talare 2019.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2