Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund är tidigare polisöverintendent och även en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Förutom sin karriär inom polisen, har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser. Han ingick i den arbetsgrupp som tog fram FN:s handbok om militär underrättelsetjänst 2018. Jörgen undervisar även inom området underrättelseanalys vid Försvarshögskolan (SNDU).

Jörgen

Skicka kostnadsfri förfrågan till Jörgen Holmlund

Bakgrund:

Jörgen var under perioden 2008-2010 chef för polisstyrkan Fredsstödjande insatser varifrån polisen skickar personal till fredsbevarande insatser. Det kan gälla områden från Guatemala, Kongo, Afghanistan, Sudan, Mali etc. I samarbete krävs god förståelse för utvecklingen av krisinsatser och god analys av miljön, alltid i nära samarbete med EU. FN och OSSE.

Jörgen är även adjungerad professor i LAW ENFORCEMENT INTELLIGENCE vid Mercyhearst University, Pennsylvania, USA, vilket ger en bild av djupare internationella frågor kring extern analys och underrättelsesamarbete.

Jörgen har djup kunskap och förståelse för samverkan kring grov organiserad brottslighet inom EU/OSSE/UN/NATO/EURPOL och INTERPOL. Genom sitt arbete i internationella miljöer,

Föreläser om:

  • Underrättelsehotet mot Sverige
  • Penningtvätt
  • Rysk organiserad brottslighet
  • Säkerhetsprocessen gällande personal
  • Säkerhetsutmaningarna ut för det civila försvaret
  • Underrättelsehotet mot Sverige

Sverige är under kartläggning avseende militära intressen, civila intressen och delar av vår forskning. Dessutom finns det tecken på att olika befolkningsgrupper utsätts för flyktingspionage från sina hemländer av olika skäl. Jörgen tar er igenom erfarenheter och kunskap gällande händelser och för att ge ökad kunskap kring fenomenet.

  • Penningtvätt

Problemen med att stater och organiserad brottslighet använder bristande kontroller och regelverk för att tvätta pengar utgör ett stort problem. Jörgen redovisar på ett belysande och allvarligt sätt hur olika aktörer agerar och planerar för att röra sig i det grå fältet.

  • Rysk organiserad brottslighet

Den ryska organiserade brottsligheten är ett betydlig större problem för den inre europeiska säkerhets än vad många tror. Jörgen redovisar erfarenheter från EU och dess medlemsstater gällande ageranden och utmaningar.

  • Säkerhetsprocessen gällande personal

Olika typer av organisationer har utmaningar gällande vilka som kan anställas. Det finns en ökande rapportering att organiserad brottslighet får starkare band till anställda och då särskilt gällande processer inom beslut om ekonomiska förhållanden mm. Jörgen tar er igenom hur man på ett systematiskt sätt bör bygga sin organisation och sitt medvetande avseende den ökande risken för infiltration man utsätts för.

  • Säkerhetsutmaningarna ut för det civila försvaret

Det nya totalförsvaret 2.0 är alltmer beroende av att både det civila försvaret (kommuner/regioner/myndigheter) och näringslivet synkroniseras och att man tillsammans utvecklar det starkare skyddet för Sverige. Jörgen tar på ett belysande sätt med sin kunskap och erfarenhet er igenom möjligheter och utmaningar för det nya civila försvaret.

Boka Jörgen Holmlund föreläsning:

Jörgen har utvecklat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten samt ett brett kontaktnät med experter inom information och juridiskt samarbete.

Jörgen är en strategisk rådgivare van att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programutveckling. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom till exempel rättsväsendet.

Förståelsen för organiserad brottslighet och dess förmåga att tvätta och transportera pengar är en nyckelkunskap för Jörgen. Det faktum, tillsammans med en djupare förståelse för andra statliga funktioner som är involverade i penningtvätt, till exempel ryska oligarker ger Jörgen en förstahandsförståelse för kapabla staters beteende.

Jörgen är jurist från Uppsala universitet och har bedrivit underrättelsestudier i Lund och vid SNDU.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2