Mårten Nylén

Mårten Nylén är tränaren och hälsoutvecklaren som har gjort sig känd som Sveriges mest välrenommerade experter inom området. Utöver det är han en inspirerande talare och utbildare som hjälper människor att hitta motivationen och förbättra sin hälsa och livsstil.

Mårten Nylen

Skicka kostnadsfri förfrågan till Mårten Nylén

Bakgrund:

Genom sin verksamhet ”Våga, vilja, förändra” har Mårten Nylén hjälpt tusentals människor att uppnå sina tränings- och hälsomål. Med sin erfarenhet och kunskap inom området, har han utvecklat en holistisk metod för att hjälpa människor att uppnå sina mål på ett hållbart och hälsosamt sätt.

Föreläser om:

  • Hälsa
  • Välbefinnande
  • Motivation
  • Inspiration

Boka Mårten Nylén föreläsning:

Mårten Nylén är en skicklig talare som inspirerar och motiverar människor att ta tag i sina liv. Genom att använda sin egen personliga erfarenhet och resa mot hälsa och välbefinnande, ger han människor hopp och verktyg för att uppnå sina egna mål. Som utbildare inom motivation, hälsa och träning har Mårten Nylén även hjälpt många andra tränare och hälsoutvecklare att utveckla sina egna färdigheter och verktyg för att hjälpa sina klienter att uppnå sina mål. En Mårten Nylén föreläsning har förmågan att inspirera och motivera andra, samt att utbilda andra inom träning och hälsa.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2