Mats Lewan

Tekniken förändrar världen men människan gör den magisk

Mats Lewan är föreläsaren som trollbinder och fascinerar när han med trygg hand följer med dig in i framtiden och gör den begriplig. Han förmedlar insikter kring hur tekniken förändrar världen, men också kring hur viktiga vi människor är, och fortsätter att vara. Mats gör det svåra enkelt, förklarar det du undrar över, och stakar ut vägen, om det så gäller framtidens ledarskap, företagets strategi i en digitaliserad värld, eller våra egna liv när förändringstakten ökar. Och han ger dig hopp om framtiden.

Mats arbetar som framtidsanalytiker, föreläsare och författare, och är också en efterfrågad moderator. Han har en bakgrund som teknikjournalist i Sverige och utomlands och är civilingenjör i teknisk fysik.

Mats Lewan

Skicka kostnadsfri förfrågan till Mats Lewán

Bakgrund

  • Journalist
  • Författare
  • Journalist
  • Trendspanare

Föreläser om

  • Trender och framtiden
  • Teknik
  • AI
  • Digitalisering
  • Ledarskapsutveckling
  • Innovation

Boka Mats Lewan föreläsning

Futuristiskt ledarskap – chefen som ser runt hörnet
När förändringstakten är högre än någonsin behöver ledarskapet inte bara anpassas efter dagens nya arbetssätt och förväntningar. Ledare behöver också ha beredskap för kommande förändringar. Mats Lewan förmedlar förståelsen och insikterna som krävs.

Så leder du olika personligheter i en digitaliserad värld
En del medarbetare kan knappt bärga sig från att utforska allt det nya, medan andra älskar att fintrimma den existerande verksamheten – alldeles oavsett ålder. Båda grupperna behövs när tekniken stormar in och förändringstakten ökar. Därför är det allt viktigare att ledarskapet kan ge rätt stöd till både utforskare och fintrimmare, och får dem att kommunicera med varandra. Mats Lewan tar dig med på resan och förklarar hur.

Intraprenören är din bästa vän när världen förändras
Alla pratar om betydelsen av innovation för att vara på topp när världen förändras allt snabbare. Men ofta blir det en läpparnas bekännelse. Nyckeln till fruktbar innovation finns hos intraprenörerna – dreamers who do. Mats Lewan förklarar hur intraprenörerna kräver alldeles särskilda strukturer och roller i organisationen för att frodas. Med små medel kan de bidra till stora och framgångsrika innovationer.

Tekniken förändrar världen, men människan gör den magisk
Mats Lewan blickar framåt genom att titta bakåt. Han förklarar varför teknik och innovation alltid drivit förändring genom historien, och varför digitalisering och AI fortsätter att göra det. Men han visar också varför det är vi människor som fyller världen med upplevelser och gör den magisk. Och varför vi bör vara extra uppmärksamma på det som inte går att mäta.

Morgondagens transporter – från miljöbov till miljöhjälte
Med flera samtidiga teknikskiften och med passionerade entreprenörer med visioner om hållbara och smarta transporter, står transportsektorn inför stora förändringar. Mats Lewan lutar sig i den här föreläsningen mot fler års erfarenhet av att bevaka och analysera teknikutvecklingen och innovationsarbetet i olika delar av transportsektorn. Och han berättar hur den nu har alla förutsättningar att gå från miljöbov till miljöhjälte – en resa som berör oss alla, dagligen.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2