Mikael Vilkas

Möt AI-coachen Mikael Vilkas – en talare med både erfarenhet och hjärta. Med en unik förmåga att göra AI underlättande och fängslande tar Mikael dig på en resa genom AI-världen. Han ökar din förståelse för hur AI formar vårt samhälle och våra liv. Gör dig redo att ta steget in i framtiden!

Mikael Vilkas

Skicka kostnadsfri förfrågan till Mikael Vilkas

Bakgrund:

AI-coachen Mikael Vilkas är serieentreprenör inom de kreativa näringarna med fokus på affärsutveckling, konceptualiseringar och kommunikation. Han har tidigare även varit programledare för Teknikens Värld på Kanal 5 och drivit allt från stor reklambyrå till att verka som digital nomad. Mikael är också diplomerad coach enligt ICF (International Coaching Federation) och är även certifierad inom NLP (mental träning). Mikael har varit verksam i projekt och bolag som varit tidigt ute avseende ny teknik och där AI blivit en del av lösningen.

Föreläser om:

  • AI
  • Kommunikation
  • Digital marknadsföring
  • NLP
  • Förändringsledning
  • Coaching

Boka Mikael Vilkas föreläsning

Boka AI-coachen Mikael Vilkas för att öka er förståelse för hur AI fungerar och hur ni kan använda AI för att utveckla er verksamhet. Mänskligheten är inne i ett tekniskt paradigmskifte som kommer att påverka oss alla, kanske för alltid. Då är det viktigt att veta tillräckligt mycket för att kunna ta grundade och kloka beslut. Att implementera AI bör därför inte vara en enskild angelägenhet för ”IT-avdelningen” utan bör ses i ett bredare perspektiv. Hela organisationens kollektiva intelligens ska vara med för att skapa en miljö som främjar en AI-lösning som skapar värde och fyller ett tydligt behov. Detta arbete behöver inte vara komplicerat. Mikael poängterar även vikten av att ha med etiska aspekter och hållbarhet i arbetet med AI.

Varje föreläsning kan anpassas efter ert företag eller organisations önskemål. Alltid med målet att dessa nyvunna kunskaper ska kunna användas direkt i den egna verksamheten. Mikael erbjuder, utöver en allmänbildande föreläsning om AI, även en halv-eller heldagsworkshop där en grupp eller team får granska sin verksamhet med ”AI-glasögon” och snabbt se vart i verksamheten det kan finnas möjliga behov för AI.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2