Pelle Sandstrak

Pelle Sandstrak – Mr Tourette – är performanceartisten du aldrig glömmer. Han gestaltar de människor och kolleger som såg hans personlighet, inte bara en diagnos. De som inkluderade honom i gemensamheten. Detta gav både framgång och eftertanke. Hur bemöter man det ovanliga, vem är vanlig och vem tror sig vara normal?

 Sandstrak 3

Skicka kostnadsfri förfrågan till Pelle Sandstrak

Bakgrund:

Med hjälp en egen vilja och andra människors positiva stördhet (iStörd), fick Pelle en positiv självbild och stor framgång likväl professionellt som privat. Här gestaltar och berättar han med absurd humor och gravt allvar om sina erfarenheter. Det kommer att ge dig oslipade nycklar för att släppa det ingrodda vanlighetstänket.

Föreläser om:

  • Kommunikation
  • Förändringsarbete
  • Självledarskap
  • Motivation

Boka Pelle Sandstrak föreläsning

Pelle Sandstrak har vuxit upp med Tourettes syndrom och föreläser om vad som egentligen är normalt. I föreläsningarna, som du förstås kan boka hos oss på Athenas, vrider han på begreppen normalitet och vanlighet och får oss att inse att vara fullständig normal är ett ganska farligt tillstånd.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2