Per Furumo

Per Furumo är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tog examen 1984. Arbetade länge som frilansande sångare och och pedagog, har som sångare i Eric Ericsons Kammarkör och Radiokören arbetat med världens främsta dirigenter, orkestrar och sångsolister.

Är medlem i Röstfrämjandet, en sammanslutning av läkare, logopeder och sångpedagoger som för fortlöpande samtal i div. röstfrågor. Samarbetar med företrädare för dessa grupper. Har stor erfarenhet som presentatör och konferencier i olika sammanhang. Per har omsatt och förpackat sina kunskaper från sången för näringslivet. Idag arbetar han uteslutande med sina företag Voice and Message AB och Röst och Budskap AB i  muntlig kommunikation, retorik och presentationsteknik.
Trots modern teknik – ingenting slår god muntlig kommunikation!

Per Furumo Hemsida

Skicka kostnadsfri förfrågan till Per Furumos

Bakgrund

  • Utbildare
  • Föreläsare

Föreläser om

  • Retoriska verktyg för vassare, mer attraktiv och triggande muntlig kommunikation i det fysiska och det digitala sammanhanget.
  • Pedagogiska verktyg för presentationer, möten och andra professionella talarsituationer.
  • Retoriska verktyg rörande disposition av innehåll, storytelling etc för presentationer och möten.
  • Kunskap om vad som primärt påverkar interaktion och delaktighet i samband presentationer och möten. (Fysiskt och digitalt)

Boka Per Furumo föreläsning

”Jag har varit på många utbilningar i retorik och presentationsteknik. Per Furumos är den i särklass bästa med konkret, handfast vägledning rakt igenom!” 

Peter Rigling, Kanslichef, Trafikskadenämnden

Talarträning med Per Furumo ger en omedelbar effekt. Kloka tips som gör STOR skillnad. Per hjälper oss att göra duktiga talare till fantastiska talare. 

Dessutom har vi roligt under tiden. Hanna Mittjas, Chef Strategisk kommunikation och Marknads-PR, ICA

”Per Furumo föreläsning hos oss på Göteborgs juristklubb vårt jubileumsår 2018 var oerhört inspirerande, för att inte säga trollbindande”. 

Robert Mold’en, EU-advokat, ordförande i Göteborgs juristklubb   

Tack Per för ett fantasiskt intressant och medryckande framträdande!

Helene Sjöman, Förbundschef, Sveriges Ingenjörer

 

”Du var SUPER!” 

Helen Jansdotter, Eventansvarig, Svenska Institutet för standarer

Stort tack för en rolig och inspirerande workshop. Jag har enbart fått positiva reaktioner. 

Therese Dormisch, Informationschef,  EU-kommisionen

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2