Shoka Åhrman

Nationalekonomen Shoka Åhrman beslöt sig för att göra ett uppehåll från bankjobbet efter 15 år som ekonomisk rådgivare och känslan att bara kunna hjälpa ett fåtal. Nu riktar hon sin energi mot föreläsningar och utbildningar på bred front för att få människor att bli mer medvetna i sina ekonomiska beslut!

Shoka Åhrman

Skicka kostnadsfri förfrågan till Shoka Ahrman

Bakgrund

  • Ekonom
  • Investeringsexpert
  • Utbildare

Föreläser om

  • Beteendeekonomi
  • Beteendedesign
  • Nudging
  • Psykonomi
  • Digitaliseringens påverkan på vår ekonomi

Boka Shoka Åhrman föreläsning

Oavsett vilken typ av beslutstagande vi står inför, påverkas och styrs vi av våra kognitiva funktioner. Vi styrs av vår psykologi och våra känslor.

Hur detta påverkar oss är starkt sammankopplat till hur vi sätter vanor och beteenden i vår vardag, arbeten och även ekonomiska beslutstagande. Även om vi många gånger tror att vi har bra kontroll och att våra beslut är medvetna så är inte fallet alltid så.

Enligt beteendeekonomin är människan irrationell och det påverkar oss mer än vad vi tror varje dag under hela vårt liv. Detta trots att digitaliseringen med internet har gett oss tillgång till mer information än någonsin förr. Därför är det viktigt att lära ut och förstå sig på hur den mänskliga mekanismen fungerar, säger Shoka Åhrman.

Oavsett om vi pratar reklam/marknadsföring, att skapa nya och goda beteenden och vanor eller beslutstaganden när det kommer till våra pengar/ekonomi och på börsen så finns det några faktorer som gör att vi tänker fel och faller lite för snabbt för vårt beslutstagande. Våra känslor och vår hjärna sätter helt enkelt krokben för oss själva.

Om vi kan lära oss mer om ämnen som beteendeekonomi och nudging kan den även användas som en del av ledarskapsförmågan att påverka beslut som kan hjälpa till med arbetsnöjdhet, ökad effektivitet, ökad moral och minskade kostnader.

Genom insikter från psykologin kan vi ändra på det mänskliga beteendet och använda beslutstagande både inom ekonomi, organisation och i viktiga miljöaspekter.

Shoka är även aktuell med boken ”Medveten ekonomi” som hon har skrivit tillsammans med juristen Frida Treschow.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2