Tomas Köhler

Tomas verkar idag som kommunikations-, och organisationskonsult, och har alltid med sig intressanta och relevanta idéer och prestationer ut till sina uppdragsgivare, alltid skräddarsydda för den enskilda uppdragsgivaren.

Hans föreläsningar bjuder in till diskussion i större eller i mindre grupp, och han genomför även enskilda samtal, inom ramen för egenutveckling, måluppfyllelse och inom eventuell konflikthantering.

Bland hans uppdragsgivare kan nämnas Hagmans Kylteknik, Nexa hemautomatisering, United Spaces kontorshotell, Hexanova Media Group och Leasepro.

 

Tomas 2020

Skicka kostnadsfri förfrågan till Tomas Köhler

Bakgrund

  • Säljare
  • HR-utredare på bolagsnivå
  • Lärare inom grundskolan
  • Fastighetsförvaltare
  • Fackligt ombud/förhandlare

Föreläser om

  • Kommunikation
  • Försäljning
  • Organisationsöversyn
  • Konflikthantering
  • Gruppen och individens VIA; Vilja – Inställning – Attityd

Om Tomas Köhler

Tomas Köhler har något så unikt som två olika bakgrunder, och därmed möjlighet att gå in och hjälpa till med olika frågors komplexitet, beroende på uppdragets art, karaktär och egenskaper. Han har en bakgrund både inom HR och inom fastighetsutveckling.

Han har arbetat med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning i kommunal regi i tio år, och har därmed en stor insyn och förståelse för hur en politiskt styrd organisation verkar, fungerar samt dess behov och utvecklingspotential.

Men Tomas har också arbetat med HR-frågor, inom Volvo och inom Göteborgs Stad, på båda sidor om förhandlingsbordet.

Han har även arbetat i tio år som säljare och som lärare inom grundskolan.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2