Beige shape 2

Utveckla ett starkt medledarskap

Engagerade medarbetare är vägen till framgång

Vad skulle effekten bli om alla era medarbetare utvecklades till starka medledare?

Forskning visar, att dessa sju punkter bland annat leder till ett medledarskap som ger goda resultat, förstärker gemenskapen samt främjar arbetsglädje på arbetsplatser. Förstärk den traditionella ledarutvecklingen genom att utveckla ett starkt medledarskap.

Det ses som en självklarhet att utveckla företagets chefer och ledare.

Vilken kraft och framfart skulle ni fått ifall alla medarbetare kom till jobbet och:

 • Är engagerade och tar ansvar
 • Visar personlig omtänksamhet
 • Konfronterar konstruktivt
 • Stöttar chefen
 • Visar ett positivt förhållningssätt
 • Inspirerar till kreativitet
 • Har god stresshanteringsförmåga

Kursledaren Camilla Rova erbjuder två olika koncept, där ni kan välja vad som passar er bäst!

Standard

Konceptet innebär att man under en halv/heldag skapar ett skräddarsytt upplägg just för era medarbetare. Innehållet skapas tillsammans med er och kursledaren för att ni skall få en utvecklingsinsats som passar era behov och önskemål utifrån ert nuläge

Några vanliga innehållspunkter kan vara:

 • Självledarskap
 • Psykologisk trygghet
 • Kommunikation och feedback
 • Grupputveckling

 

Kursledaren “flyttar in”

Vill ni ha en utvecklande resa som ger bestående resultat?

Detta koncept delas upp på fyra tillfällen med tid emellan för att träna och reflektera. Kursledaren kommer att kunna guida er på tillfällena ni ses samt ge er verktyg som ni kan jobba med tills nästa tillfälle. Detta är ett koncept som ger er möjlighet att kunna utvecklas och få en bestående förändring inom organisationen.

Beige shape 2

Resurser och Färdigheter efter kursen:

 • Självledarskap
 • Effektiv kommunikation och feedback
 • Konflikthantering
 • Coaching för utforskande samtal och dialogträning
 • Utveckling av psykologisk trygghet
 • Teamutveckling
 • Förbättring av organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Förståelse av rättigheter och skyldigheter

Kursledare:

Camilla Rova har lång erfarenhet inom ledarskap och hälsa, att skapa friska arbetsplatser där arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och hälsa blir en oslagbar treenighet. Hon coachar och inspirerar till nytänkande, beteendeförändringar och personlig utveckling genom utbildningar, workshops och föreläsningar inom hälsa och ledarskap.

Detta ingår i alla kurser:

 • Vi genomför en förstudie för att du ska få svar på just dina frågor
 • Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
 • Utvärdering och uppföljning av resultat
 • Kursdokumentation
 • Kursintyg
Beige shape 2
White_shape_2