031-733 33 30 info@lfl.se

Jeanette Ohlsson

Jeanette är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Efter att ha bott 20 år utomlands i bland annat Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och Singapore har hon fått inblick i hur religion och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.

 

Om Jeanette

Jeanettes föredrag och utbildningar blandar teoretisk kunskap och egen erfarenhet från möten med människor från andra kulturer. Hon talar även om hedersrelaterad problematik, kulturmönster och om affärsnytta med mångfald. Föredragen vänder sig till alla företag, organisationer och myndigheter som vill komma vidare med sitt mångfaldsarbete.

Jeanette föreläser om:

 • Perspektiv på mångfald – att förstå en samtid i förändring
 • Kulturmöten i vården – när patienter och vårdpersonal från olika kulturer möts
 • Kulturmöten i skolan – skapa dialog mellan skolpersonal och föräldrar/elever med olika kulturell bakgrund
 • Arbetsplatskultur – normer, attityder och osynliga regler
 • Affärsnytta med mångfald – möjligheter och vinster med mångfaldsarbete
 • Islam i Sverige idag – grundläggande kunskap om islam i vår samtid
 • Inspirationsföreläsningar – om möten och bemötande i vardagen

Bakgrund

 • Fil.mag. religionshistoria
 

Föreläser om

 • Bemötande
 • Interkulturell kommunikation
 • Mångfald
 • Kulturmöten
 • Hederskultur

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Jeanette Ohlsson och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30