Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson, erfaren religionshistoriker med specialisering på islam och den arabiska kulturen, erbjuder föreläsningar om interkulturell kommunikation. Lär dig undvika kulturkrockar och bemöta människor på bästa sätt. Boka nu för praktiska verktyg och inspiration!

Jeanette Ohlsson

Skicka kostnadsfri förfrågan till Jeanette Ohlsson

Bakgrund:

Jeanette har samlat på sig rika erfarenheter från 20 år utomlands, bland annat i Libanon, Singapore, Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och USA. Dessa upplevelser har gett henne en djup förståelse för kulturell mångfald och hur den påverkar människors livsstil och förhållningssätt, både i hemlandet och internationellt.

Föreläser om:

Ökad förståelse och bättre samarbete inom skolan
Ökad kunskap och kommunikation
Kulturkrockar
Bemötande

Boka Jeanette Ohlsson föreläsning

 

Jeanette Ohlsson har inte bara levt i olika länder – hon har växt upp med utmaningen att anpassa sig till nya språk och kulturer ända sedan barndomen. Genom sina livserfarenheter har hon fått en djup insikt i mångfaldens alla nyanser och upptäckt att oavsett var vi kommer ifrån, delar vi alla samma grundläggande behov och känslor.

Denna insikt och passion för att bygga broar mellan olika kulturer och människor ledde henne till att grunda Kulturlänk. Är ett företag som fokuserar på att utbilda och inspirera personer inom både offentliga och privata sektorer om ämnen som migration, kulturskillnader och vikten av öppenhet och förståelse.

Genom sina inspirerande föreläsningar och utbildningsprogram når Jeanette tusentals människor över hela Sverige. Hon fortsätter att brinna för att sprida kunskap och främja förståelse mellan människor, oavsett deras bakgrund eller ursprung. Jeanette är en ledande röst inom diskussioner om mångfald och kulturmöten och fortsätter att vara en drivande kraft för positiv förändring.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2