Kristian Skarphagen

 

Kristian har unik internationell erfarenhet och har coachat världs-stjärnor och i idrottslag i Skandinavien, USA och Ryssland.

Thumbnail Kristian Malmö B&w 7

Skicka kostnadsfri förfrågan på Kristian Skarphagen

Bakgrund:

Föreläsare, fyscoach och konsult

Föreläser om:

 • Tema – Kommunikation:

  Allt vi gör är kommunikation – och det är så grundläggande att det är något vi lätt att ta för givet. Alla problem i en organisation eller i en relation är max några graders differens från kommunikation. För att minimera missförstånd, energiläckage och bygga framgångsrika team är effektiv kommunikation en grundförutsättning. Företag och team som förstår detta är de som har högre buy-in från sina medarbetare, effektiva interna processer och framförallt mindre missförstånd och energiläckage.

  De flesta arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare presterar personbästa per automatik, och speciellt när det verkligen behövs. Men hur många av de arbetsgivarna har gett sin personal verktyg för att på ett hållbart sätt kunna prestera så nära personbästa som möjligt på beställning, utan att drabbas av utmattning och utbrändhet?

  De flesta företag skulle jubla av lycka av att kunna minska sitt produktionsbortfall med minst 10%.

  Är ni också ett företag som gärna hade ökat er lönsamhet med minst 10%? Ställ er i kön.

  Att ta tag i dessa aspekterna – aspekter som är hygienfaktorer i idrottsvärlden – hade gett er en otroligt stark konkurrensfördel.Företag och team som förstår detta är också de som presterar på topp, har engagerade medarbetare som är mer lösningsorienterade, kreativa, fokuserade och bättre kundbemötande.Har ni råd att avstå från de där 10%?

Boka Kristian Skarphagen föreläsning

Det är erfarenheter och lärdomar från de 12 åren som han med nya och fräscha ögon idag plockar in i näringslivet. Han förmedlar konkreta och bevisat framgångsrika verktyg från internationell elitidrott till företag för att optimera sina medarbetare och göra sin verksamhet mer energibesparande och lönsam.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2