031-733 33 30 info@lfl.se

Lasse Gustavson

Det är inte alltid man kan välja yttre omständigheter, men du kan alltid välja förhållningssätt till det som sker. Det vet Lasse Gustavson.

 

Om Lasse

När Lasse vaknade upp på en brännskadeklinik 1981 var han inte längre en vältränad nyutbildad brandman. Han var knappt skinn och ben. Men inombords var han den han alltid har varit och hans första ambition blev att återfå det liv han nästan förlorat.

Sedan början på 1990-talet har Lasse föreläst och gett längre utbildningar i ämnen som handlar om inspiration, ledarskap, samverkan och djärva mål. I sina föreläsningar blandar han upplevelsebaserad teori och praktik.

Som föreläsare, teambuildare och kursgivare, vill Lasse skapa en inre upplevelse hos sina deltagare. Det är där sann utveckling börjar.

Människan är en fantastisk skapelse, men vi är också fantastiska medskapare i våra egna och andras liv. Även om det inte alltid känns så……
Med sina utbildningar vill Lasse inspirera till ett högre medvetenhet kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för detta skapande.
Teorierna som Lasse använder sig av, under sina utbildningar, är skelettet som ger struktur och förståelse. Tillsammans med det levande exemplet skapas beröring, igenkännande och tilltro.

På detta vis vill Lasse väcka både hopp och kraft till personlig utveckling för den enskilde och hållbar ledar- och grupputveckling för organisationen.
Eftersom vi alla är begåvade med ej utrustade med manual, så är livet på sätt och vis en upptäcksfärd. Det finns en inre kompass, men det är alla dina val, omedvetna eller medvetna, som ritsar livskartans stigar.

Bakgrund

  • Mental tränare
  • ICC Coach
  • Brandman
 

Föreläser om

  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Motivation
  • Teamutveckling
  • Samarbete
  • Förändringsarbete
  • Bemötande

Vill du boka eller skicka en intresseanmälan?

För att boka Lasse Gustavson och/eller få mer information, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 031-733 33 30 / 08-796 60 30