Marie Algotsson Skogh

Driver idag eget företaget, med affärsidén ”Att motivera och inspirera människor till att skapa balans i livet genom medvetenhet om den inre styrkan och förmågan”.Marie arbetar som föreläsare och utbildare i MentalSäljKompetens®, personlig utveckling, mental träning, målbildsträning, kommunikation NLP och konflikthantering. Coachar individuellt och grupper i mentalsäljkompetens, mental träning, målbildsträning, personlig utveckling, karriärutveckling och ledarskapsutveckling, i olika organisationer.

Marie har skrivit och givit ut en bok om mental träning med titeln ”Säljare i Världsklass med Mental Träning” tillsammans med Peter Klaveskjöld och medförfattare Lars-Eric Uneståhl. (Bokförlag Liber AB.)

Marie Algotsson Skogh

Skicka kostnadsfri förfrågan till Marie Algotsson

Bakgrund

 • Har utvecklat och driver konceptet MentalSäljKompetens®.
 • Har arbetat nationellt och internationellt i telekommunikation branschen som konstruktör, säljare, marknadsförare, utbildare och projektledare (bl a 12 år inom Ericsson koncernen).
 • Har ansvarat och drivit utbildningsprojekt inom ”Business Engineering” för Teknosell som egenföretagare.

Föreläser om

 • Försäljning
 • Mental träning
 • Målbildsträning
 • Kommunikation
 • NLP
 • Konflikthantering
 • Personlig utveckling
 • Karriärutveckling
 • Ledarskapsutveckling

Boka Marie Algotsson föreläsning

Så når du större säljframgång med metoderna som världens elitidrottare använder.

I den hårda konkurrens som företagen lever med idag är sannolikt försäljningsarbetet en allt mer viktig faktor för fortsatt framgång. Med flera aktörer på marknaden och där tjänsterna allt mer liknar varandra ökar kraven på säljarens förmåga att skapa affärer.

Behovet av mental träning för just säljare har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång. Försäljning kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom försäljningsvärlden som inom idrotten.

En säljares inställning och egenskaper står för 80 procent av den framgång man når i säljarbetet, resterande 20 procent är färdigheter i säljteknik och säljstrategi, samt produktkunskap. Därför är det all idé att satsa på personlig utveckling.

Syftet med Maries föreläsningar är att bli mer medveten och få inspiration i hur man kan stärka sig mentalt för att öka försäljningen. Att förändra en negativ attityd till en mer positiv, samt skapa rätt sinnestillstånd och var mentalt förberedd för att kunna kommunicera med alla typer av kunder.

Marie föreläser även om Mental styrketräning och stresshantering, ämnen som blir mer och mer aktuella samt efterfrågade.

Maries föreläsningar med workshops passar alla i ett företag, för alla är mer eller mindre säljare och bidrar till att försäljningen kan öka.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2