Morten Hyllegaard

 

Välfärden i Sverige står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar. Samtidigt växer den yrkesverksamma andel av befolkningen i åldern 20–64 år inte i samma takt. Det betyder att det saknas både skatteintäkter och arbetskraft när kommuner och regioner ska anpassa sina verksamheter till det ökade behovet av välfärd. Samtidigt finns det ett stort antal problem som vi inte löser tillräckligt bra idag. Det kallar på innovation och alternative lösningar.

Version 2

Skicka kostnadsfri förfrågan till Morten Hyllegaard

Bakgrund

  • Statsvetare (Köpenhamns Universitet)
  • Nytänkare
  • Skilärare

Föreläser om

  • Välfärdsutveckling
  • Innovation
  • Ledarskap
  • Digital transformation
  • Civilsamhället
  • Samskapande

Boka Morten Hyllegaard föreläsning

Välfärden i Sverige står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar. Samtidigt växer den yrkesverksamma andel av befolkningen i åldern 20–64 år inte i samma takt. Det betyder att det saknas både skatteintäkter och arbetskraft när kommuner och regioner ska anpassa sina verksamheter till det ökade behovet av välfärd. Samtidigt finns det ett stort antal problem som vi inte löser tillräckligt bra idag. Det kallar på innovation och alternative lösningar.

Morten Hyllegaard är en av de främste nytänkare av välfärden och har inspirerat många svenska kommuner att tänka nytt kring utvecklingen av välfärden. Morten är grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn och arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling i hela Skandinavien. På ett lättförståeligt, trevligt och engagerande sätt lyckas han förmedla båda behovet för innovation och motivationen till att lyckas. Han pratar om hur vi står inför ett paradigmskifte i välfärden och utgår ifrån att välfärden inte bara är en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2