Christian Altenius

Christian Altenius engagerar med några av Sveriges mest högaktuella föreläsningar kring vår nya hybrida arbetsvardag samt vikten av social samhörighet.

Med mer än 10 år som eftertraktad föreläsare är Christian uppskattad för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnesområden, och genom kontinuerligt uppdaterade ’goda exempel’ som utgör hjärtat i Christians föreläsningar.

Christian Altenius Athenas Talarbyra Westrup 191001 0076 Scaled E1632685839692

Skicka kostnadsfri förfrågan till Alexander Holmberg

Bakgrund:

Med bakgrund som sjöofficer och HR-konsult är Christian idag verksam som social entreprenör med fokus på våra viktiga sociala sammanhang. Redan 2009 tilldelades han Relationspriset för aktivitetssajten Citypolarna.se och har sedan dess varit en populär föreläsare som även gärna föreläser på svenska, engelska, danska och franska.

Föreläsare
Moderator
Sjöofficer
HR-konsult
Socialentreprenör
Ensamhetsförebyggare

Föreläser om:

Engagemang
Arbetsglädje
Hybridarbete
Hybrida arbetssätt
Social samhörighet
Social isolering & ensamhet
Motivation & engagemang
Digitala möten
Arbetskultur
Arbetsglädje
Återhämtning
Ledarskap
Självledarskap
Ålderism

Boka Christian Altenius föreläsning

Christian har tre stycken intressanta föreläsningskoncept att välja mellan.
Alla föreläsningsuppdrag skräddarsys och anpassas utifrån kundens önskemål och behov

Hybridera Mera! – Så är vi tillbaka på våra arbetsplatser och håller som bäst på att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Men vi befinner oss på oplöjd mark där frågetecknen är många. Hur leder, kommunicerar och samverkar vi optimalt i hybridvardagen? Hur skapar vi en gemensam arbetsplatskultur där vi verkligen jobbar tillsammans, även på distans? Hur förenar vi det bästa ur två världar: det digitala och fysiska? ”Hybridera Mera!” är en högaktuell och engagerande föreläsning med fokus på hybridvardagens utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter!

Socialisera Mera! – Våra kollegor, vad vi saknat dem under pandemin! På ett personligt plan, när den sociala gemenskapen i ett slag försvann. Men även på ett professionellt plan, där isoleringen innebar att kontaktytorna med våra kollegor reducerades, med effekten att vi i brist på referensramar tenderar att överskatta vår egen prestation och effektivitet. Samtidigt har vi under pandemins gång börjat känna en tilltagande stagnation, även det i brist på kollegiala synergieffekter. Vi behöver helt enkelt varandra! Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och produktivitet som vida överstiger den individuella. Därför är det så otroligt viktigt att vi nu hittar tillbaka till varandra, inte minst eftersom det är i den sociala samhörigheten vi också hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. ”Socialisera Mera!” – för ökad samhörighet, effektivitet och återhämtning.

Engagera Mera! – Efter två år av att hålla i och hålla ut, tätt följt av ett oroligt världsläge, är vi många som börjat tappa i energinivå. Behovet av att gjuta energi och motivation i organisationen är stort. ”Engagera Mera!” är en energigivande föreläsning om hur vi jobbar med motivation och engagemang för att skapa en effektiv, välmående och engagerande arbetsplats.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2