Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund är tidigare polisöverintendent och även en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Förutom sin karriär inom polisen, har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser. Han ingick i den arbetsgrupp som tog fram FN:s handbok om militär underrättelsetjänst 2018. Jörgen föreläser även inom området underrättelseanalys vid Försvarshögskolan (SNDU).

Skicka kostnadsfri förfrågan till Jörgen Holmlund

Bakgrund:

Jörgen var under perioden 2008-2010 chef för polisstyrkan Fredsstödjande insatser varifrån polisen skickar personal till fredsbevarande insatser. Det kan gälla områden från Guatemala, Kongo, Afghanistan, Sudan, Mali etc. I samarbete krävs god förståelse för utvecklingen av krisinsatser och god analys av miljön, alltid i nära samarbete med EU. FN och OSSE.

Jörgen är även adjungerad professor i LAW ENFORCEMENT INTELLIGENCE vid Mercyhearst University, Pennsylvania, USA, vilket ger en bild av djupare internationella frågor kring extern analys och underrättelsesamarbete.

Jörgen har djup kunskap och förståelse för samverkan kring grov organiserad brottslighet inom EU/OSSE/UN/NATO/EURPOL och INTERPOL. Genom sitt arbete i internationella miljöer,

Föreläser om:

 • Underrättelsehotet mot Sverige
 • Penningtvätt
 • Rysk organiserad brottslighet
 • Säkerhetsprocessen gällande personal
 • Säkerhetsutmaningarna ut för det civila försvaret
 • Underrättelsehotet mot Sverige

Sverige är under kartläggning avseende militära intressen, civila intressen och delar av vår forskning. Dessutom finns det tecken på att olika befolkningsgrupper utsätts för flyktingspionage från sina hemländer av olika skäl. Jörgen tar er igenom erfarenheter och kunskap gällande händelser och för att ge ökad kunskap kring fenomenet.

 • Penningtvätt

Problemen med att stater och organiserad brottslighet använder bristande kontroller och regelverk för att tvätta pengar utgör ett stort problem. Jörgen redovisar på ett belysande och allvarligt sätt hur olika aktörer agerar och planerar för att röra sig i det grå fältet.

 • Rysk organiserad brottslighet

Den ryska organiserade brottsligheten är ett betydlig större problem för den inre europeiska säkerhets än vad många tror. Jörgen redovisar erfarenheter från EU och dess medlemsstater gällande ageranden och utmaningar.

 • Säkerhetsprocessen gällande personal

Olika typer av organisationer har utmaningar gällande vilka som kan anställas. Det finns en ökande rapportering att organiserad brottslighet får starkare band till anställda och då särskilt gällande processer inom beslut om ekonomiska förhållanden mm. Jörgen tar er igenom hur man på ett systematiskt sätt bör bygga sin organisation och sitt medvetande avseende den ökande risken för infiltration man utsätts för.

 • Säkerhetsutmaningarna ut för det civila försvaret

Det nya totalförsvaret 2.0 är alltmer beroende av att både det civila försvaret (kommuner/regioner/myndigheter) och näringslivet synkroniseras och att man tillsammans utvecklar det starkare skyddet för Sverige. Jörgen tar på ett belysande sätt med sin kunskap och erfarenhet er igenom möjligheter och utmaningar för det nya civila försvaret.

Jörgen Holmlund:

Jörgen har utvecklat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten samt ett brett kontaktnät med experter inom information och juridiskt samarbete.

Jörgen är en strategisk rådgivare van att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programutveckling. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom till exempel rättsväsendet.

Förståelsen för organiserad brottslighet och dess förmåga att tvätta och transportera pengar är en nyckelkunskap för Jörgen. Det faktum, tillsammans med

en djupare förståelse för andra statliga funktioner som är involverade i penningtvätt, till exempel ryska oligarker ger Jörgen en förstahandsförståelse för kapabla staters beteende.

Jörgen är jurist från Uppsala universitet och har bedrivit underrättelsestudier i Lund och vid SNDU.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

Gustav Stenbeck

Gustav Stenbeck kastar nytt ljus över framtidens företagskombination, business och hållbarhet, och gör så med stort engagemang och professionalism. Han reder ut och förenklar knepiga frågor och får koncept som affärsstrategier och utvecklingspotential till att verka lätta och konkreta. Du kan lita på att Gustav Stenbeck kommer att få dig känna både engagemang och förtröstan inför er egen företagsutveckling.

Skicka kostnadsfri förfrågan till Gustav Stenbeck

Bakgrund:

Gustavs föreläsningar är fyllda med fart, med många skratt och mycket inspiration. De är fast förankrade i Gustavs erfarenheter av att bygga och finansiera bolag.

Idag är Gustav Stenbeck VD för en tech startup i Stockholm och är investerad i en handfull bolag i Norden. Innan dess var han hållbarhetschef på Petter Stordalens Nordic Choice och utsågs under den tiden till en av Sveriges tre bästa hållbarhetschefer.

Fokus i Gustavs föreläsningar ligger på varför hållbarhet är så stort i dagens samhälle och varför det kommer fortsätta växa, miljö- och hållbarhetsfrågorna har en vetenskaplig bakgrund men det är långt ifrån hela förklaringen. Han exemplifierar ofta med bolag och organisationer som framgångsrikt använder sig av hållbarhetsfrågorna framgångsrikt för att skapa mer lönsamma affärer.

Gustav har ett brinnande engagemang för bolag, organisationer och myndigheters förändringskraft. När publiken lämnar en av Gustavs föreläsningar så gör de det med nyvunnet engagemang och kunskap. Kanske lämnar de även med en önskan att förändra världen.

Föreläser om:

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Digitalisering
 • Ekonomi
 • Entreprenörskap
 • Förändring
 • Hållbar utveckling
 • Klimat
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Marknadsföring
 • Trender

Om Gustav Stenbeck:

Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist, entreprenör och börs-VD. Han pratar om hur hållbarhet just nu formar om hur vi gör affärer och hur dagens bolag kan förbli relevanta inför både dagens och morgondagens kunder. På ett fartfyllt och roligt sätt benar Gustav ut komplexa begrepp och modeller varpå publiken som lämnar Gustavs föreläsning gör det med en stor dos kunskap, många skratt och mycket inspiration.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

Peter Siljerud

Peter Siljerud har i över 15 år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 40 000 personer under åren. Hans första bok 100 trender – din guide till framtiden utkom 2011 och nominerades till Årets marknadsföringsbok.

Skicka kostnadsfri förfrågan till Peter Siljerud

Bakgrund:

Peter Siljerud hjälper organisationer att ta kontrollen över den egna framtiden och skapa en bättre framtidsberedskap. Det handlar dels om att stödja företag i deras omvärldsanalys och dels om att finna framgångsrika vägar framåt. Peter använder sig av beprövade metoder för att systematiskt driva förändringsarbete hos företag och organisationer framåt.Peter Siljerud har i över 15 år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 40 000 personer under åren.

Föreläser om:

 • Affärsutveckling
 • Artificiell intelligens
 • Digitalisering
 • Framtid
 • Kommunikation
 • Omvärld
 • Robotisering
 • Samhällsförändringar
 • Trender
 • Trendspaning

Om Peter Siljerud:

Peter Siljerud hjälper organisationer att ta kontrollen över den egna framtiden och skapa en bättre framtidsberedskap. Det handlar dels om att stödja företag i deras omvärldsanalys och dels om att finna framgångsrika vägar framåt. Peter använder sig av beprövade metoder för att systematiskt driva förändringsarbete hos företag och organisationer framåt.Peter Siljerud har i över 15 år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 40 000 personer under åren.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

David JP Phillips

David JP Phillips är en internationellt erkänd föreläsare, författare och coach inom modern presentationsteknik, kroppsspråk och kommunikation. Hans träning och material baseras på neurovetenskap och biologi vilket gör att hans föreläsningar, workshops och utbildningar blir väldigt praktiska och motiverande.

Skicka kostnadsfri förfrågan till David JP Phillips

Bakgrund:

David har under 7 år studerat tusentals talare, både amatörer och professionella sådana, för att i detalj identifiera varje enskild teknik en presentatör kan använda för att nå fram med sitt budskap. På det sättet har han plockat ut lärdomar, tips och insikter som han i sina föreläsningar delar med sig av. Med sin kunskap och passion inom ämnet har han blivit en frontfigur i konsten att göra presentationer på spännande och medryckande sätt. Boken ”How to avoid Death by PowerPoint” har sålts till 30 länder och är helt banbrytande i sitt budskap. 

Föreläser om:

 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Förändringsarbete
 • Självledarskap
 • Motivation
 • Coachande ledarskap
 • Mål & Målsättning

Om David JP Phillips:

Davids fascination och passion för modern kommunikation inleddes då han redan som 16-åring genom ett våghalsigt inköp av en EEG från USA började studera hur hjärnan reagerade på olika typer av kommunikationsstimulanser. Han coachar idag politiska ledare och företagsledare världen över för avgörande framträdanden där miljoner och ibland även miljarder står på spel. Han har mer än 10 års erfarenhet av föreläsningar, varav de sista fyra som global föreläsare. Hans genombrott skedde genom föreläsningen ”How To Avoid Death By PowerPoint” som har TV-sänts i Norden vid tre tillfällen och spelats in på TEDx med en kvarts miljon visningar.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

Pelle Sandstrak

Pelle Sandstrak – Mr Tourette – är performanceartisten du aldrig glömmer. Han gestaltar de människor och kolleger som såg hans personlighet, inte bara en diagnos. De som inkluderade honom i gemensamheten. Detta gav både framgång och eftertanke. Hur bemöter man det ovanliga, vem är vanlig och vem tror sig vara normal?

Skicka kostnadsfri förfrågan till Pelle Sandstrak

Bakgrund:

Med hjälp en egen vilja och andra människors positiva stördhet (iStörd), fick Pelle en positiv självbild och stor framgång likväl professionellt som privat. Här gestaltar och berättar han med absurd humor och gravt allvar om sina erfarenheter. Det kommer att ge dig oslipade nycklar för att släppa det ingrodda vanlighetstänket.

Föreläser om:

 • Kommunikation
 • Förändringsarbete
 • Självledarskap
 • Motivation

Om Pelle Sandstrak:

Pelle Sandstrak har vuxit upp med Tourettes syndrom och föreläser om vad som egentligen är normalt. I föreläsningarna, som du förstås kan boka hos oss på Athenas, vrider han på begreppen normalitet och vanlighet och får oss att inse att vara fullständig normal är ett ganska farligt tillstånd.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

Aron Anderson

Aron Anderson är en av Sveriges mest omtyckta äventyrare, inspiratörer och föreläsare. Vid ung ålder drabbades Aron utav en elakartad tumör som gjorde att han hamnade i rullstol. Idag utför han otroliga äventyr som de flesta med full rörlighet aldrig ens skulle drömma om. Han inspirerar sin publik till att se möjligheterna – oavsett svårigheter.

Skicka kostnadsfri förfrågan till Aron Anderson

Bakgrund:

Strax innan Aron Anderson hunnit fylla 8 år fick han ett besked som förändrade hans liv i grunden. Läkare hade funnit en elakartad cancertumör och han skulle få uppleva sin första cellgiftsbehandling. Ett år senare opererades han för sin cancer. Men trots att läkarna fick bort tumören och han blev friskförklarad ledde sviterna från sjukdomen till att han hamnade i rullstol. På bara drygt ett år gick han från att vara en energisk och sportintresserad kille till att till stor del bli sängliggande.

När Aron hamnade i rullstol tog han tidigt ett beslut att aldrig låta detta stoppa honom utan istället se vilka möjligheter han har. Möjligheten att börja idrotta igen fick hans livsgnista att tändas på nytt. Sedan dess har han ständigt utmanat sig själv genom att bland annat ha åkt Vasaloppet sittandes, cyklat till Paris, simmat till Finland och skidat över sydpolen.

Föreläser om:

 • Äventyr
 • Hälsa
 • Idrott
 • Inspiration
 • Livsöden
 • Målsättning
 • Motivation
 • Personlig utveckling

Om Aron Anderson:

Aron Anderson vet vilken kraft den mentala inställningen kan utgöra. Nu delar han med sig av sina bästa tips till hur du och ditt team kan hitta en vinnande inställning och omvandla den till framgång i praktiken. “Ju större mål – desto bättre resa”.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

Emma Igelström

Emma Igelström är en av Sveriges mest framgångsrika simmerskor genom tiderna. Hon har 5 VM-guld och 13 EM-guld på meritlistan. Hon slog dessutom 7 stycken världsrekord under sin karriär och var den första kvinna någonsin som simmade under drömgränsen 30 sekunder på 50 meter bröstsim. Emma har varit nominerad till både Bragdguld och Victoria-stipendiet. Efter avslutad simkarriär gick hon igenom en allvarlig livskris men har hittat sin väg tillbaka.

Skicka kostnadsfri förfrågan till Emma Igelström

Bakgrund:

Emma Igelström simmande snabbast i världen och tog en mängd medaljer som bevisade det. Dessutom var hon mamma till lilla Olivia. Men hon hade bestämt sig för att hon inte ville leva. År 2010 kulminerade sex års problem med ätstörningar, alkoholism och självmordstankar. Kvällen slutade på sjukhus och händelsen blev starten för ett nytt liv för Emma som bestämde sig för att bli hel som människa igen.

Emma Igelström är utbildad PT, instruktör och fystränare. Hon brinner för träning och hälsa, och har grundat Girls Wellness Academy som är ett träningsnätverk för tjejer runt om i Sverige. Målmedvetenheten har hon kvar och satsar för fullt på tävlingar som till exempel Ironman.

Föreläser om:

 • Balans i livet
 • Beroende
 • Friskvård
 • Hälsa
 • Idrott
 • Motivation
 • Personlig utveckling
 • Psykisk ohälsa
 • Självkänsla
 • Träning
 • Världsmästare

Om Emma Igelström:

5 VM guld, 13 EM guld och 7 världsrekord i simning. När världsmästaren Emma Igelström avslutade sin simkarriär drabbades hon av en livskris som fick henne att totalt omvärdera livet och sin inställning till detta. Idag är Emma en sprudlande energispridare som brinner för träning och hälsa. Hon är utbildad PT, instruktör och fystränare – och tävlande i Ironman. Emma Igelström föreläser om sin livsresa, balans i livet, träning och motivation. Boka en föreläsning med Emma Igelström här!

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2

Tina Thörner

Tina Thörner är en av Sveriges främsta föreläsare på området motivation och självförtroende. Hon är en framåt värmländskamed hela världen som arbetsfält. I den mansdominerade motorsporten är hon en av världens mest eftertraktade kartläsare.

Skicka kostnadsfri förfrågan till Tina Thörner

Bakgrund:

Tina är en öppen och ärlig person med ett enormt engagemang i allt hon tar sig för. Hon är alltid laddad och bjuder mycket på sig själv. I sina föreläsningar talar hon om att man kan bara man vill, förutsatt att man verkligen tror på sig själv sitt mål och om hur skapar sin egen i livet. Hon berättar också om hur kan odla ett positivt tänkande och hur man med enkla metoder stärker sitt självförtroende.

Föreläser om:

 • Attityd
 • Coachande ledarskap
 • Eget ansvar
 • Förändring
 • Hälsa
 • Inspiration
 • Inspirationsföreläsning
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Livsglädje
 • Livsresa
 • Mental träning
 • Motivation
 • Personlig utveckling
 • Självledarskap
 • Teambuilding
 • Värderingar
 • Äventyr

Om Tina Thörner:

Tina Thörner har skapat sig ett namn som talare, inspiratör, ledare, coach och motivator. Dessutom är hon flitigt anlitad som coach och mentor för ledningsgrupper och organisationer.
Nu tar Tina Thörner steget längre och skapar en unik och exklusiv möjlighet för intresserade att i ett nära samarbete med henne kunna utveckla sig själva och sitt team i roller som; ledare, chef och medarbetare under en eller två dagar.
Gemensamt för Tina Thörners olika föreläsningar och workshop är att de har en unikitet att verkligen sortera bort det oviktiga och kliva in i ämnets kärna, direkt. Hon mixar foton, film och musik i ett härligt tempo.

Kostnadsfri förfrågan
Beige shape 2