Öppna föreläsningar Vara 2017

Genomförda föreläsningar 2017

Samarbeta – att lära och lyckas tillsammans! Christer Olsson

Vill du boka ovan föreläsning direkt till ditt företag?
Kontakta Lära för Livets Talarförmedling på 08-796 60 30 alt. 031-733 33 30.